Úradná správa R a DS č.13

 

  1. Zmeny v delegovaní R a DZ budú zverejňované v aktuálnom obsadení, vždy v piatok do 12:00 hod. Po tomto termíne bude prípadná zmena delegácie na stretnutie oznámená R a DS telefonicky.
  2. HRACIE DNI a UHČ sledujte v osobnom konte v ISSF a v obsadení rozhodcov a delegátov – v prípade kolízie termínov, alebo časov zápasov kontaktujte predsedu KR
  3. Ospravedlnení R na sobotu 13.10.2018: Tonkó, Flaskár, Salát, Mrllák, Forró, na nedeľu 14.10.2018: Tonkó, Salát, Oravec, Jeremias

 

Share this Post!

Post by PhDr. Zsolt Fehér

0904 698 690

Súvisiace články