Úradná správa R a DS č. 11

  • zastavené delegovanie Š.Kubík na 1 majstr.kolo za neskoré ospravedlnenie
  • ospravedlnení R na sobotu 14.10.2017: Tóth, Grédi, Takáč, Kubík, Szmatana, Salát, Tonkó                                                                   na nedeľu 15.10.2017: Tóth, Salát, Grédi, Takáč

Share this Post!

Post by PhDr. Zsolt Fehér

0904 698 690

Súvisiace články