Úradná správa R a DS č.10

  • R majú povinnosť uviesť v poznámke rozhodcu v zápise o stretnutí, či realizačný tím bol resp. nebol označení predpísanými visačkami.
  • V prípade, že príde počas MZ k udeleniu OT pre realizačný tím, R uvádza túto skutočnosť v poznámke rozhodcu. Pri udelení OT ČK rozhodca (DZ) vypíše aj tlačivo na mimoriadnu udalosť.
  • Do poznámky rozhodcu je tiež nevyhnutné uvádzať člena realizačného tímu, ktorý nie je uvedený v zápise o stretnutí.
  • Rozhodcovia sú povinní skontrolovať pred stretnutím čísla hráčov, aby na stretnutie nastúpili hráči so správnymi číslami podľa Zápisu o stretnutí
  • KR a D žiada FK Č.Brod o zaslanie videozáznamu zo stretnutia VI.ligy dosp. Č.Brod – Mostová na sekretariát ObFZ GA do 02.10.2019 do 12:00
  • KR a D berie na vedomie žiadosť FK Mostová, danou žiadosťou sa bude KR zaoberať po vzhliadnutí videozáznamu z predmetného stretnutia
  • Ospravedlnení R na sobotu 28.09.2019: Kubík, Forró, Kubovič, Jeremias, Mrllák, Sas na nedeľu 29.09.2019 Forró, Takáč, Kubík, Kubovič
  • Pokyny rozhodcom k HNS divákov ( prejavy násilia, vulgarizmy, intolerancia, rasová neznášanlivosť, používanie pyrotechniky…):

1/ V prípade výskytu HNS divákov sa rozhodca kontaktuje s HU, prostredníctvom ktorého hlásateľská služba upozorní divákov na vhodné správanie

2/ Ak sa HNS divákov opakuje, rozhodca preruší stretnutie ( družstvá ostávajú na HP ). Kontaktuje sa s DS a dohodne ďalší postup. Upozorní HU ( hlásateľská služba – diváci ), že v prípade opakovania HNS môže rozhodca predčasne ukončiť stretnutie.

3/ Ak sa v ďalšom priebehu stretnutia opätovne vyskytne HNS divákov, rozhodca informuje kapitánov družstiev, že stretnutie prerušuje

( rozhodcovia a družstvá odídu do kabín ).

4/ Ak sa napriek vykonaným opatreniam v následnom priebehu stretnutia vyskytne HNS divákov, rozhodca musí predčasne ukončiť stretnutie !!!. 

 

 

Share this Post!

Post by PhDr. Zsolt Fehér

0904 698 690

Súvisiace články