Úradná správa KR č.4

  1. Rozhodcovia sú povinní skontrolovať pred stretnutím čísla hráčov, aby na stretnutie nastúpili hráči so správnymi číslami podľa Zápisu o stretnutí
  2. KR a D sa zaoberala sťažnosťou FK Dol.Streda. KR po vzhliadnutí videozáznamu zo stretnutia VI.ligy dosp. Matúškovo – Dol.Streda vyhodnotila sťažnosť Dol.Stredy a prišla k záveru, ktorý Vám bol zaslaný prostredníctvom ISSF.
  3. KR a D berie na vedomie sťažnosť FK Č.Voda na výkon rozhodcu v stretnutí VI.ligy dosp. Šintava – Č.Voda
  4. KR a D žiada FK Šintava o zaslanie videozáznamu zo stretnutia VI.ligy dosp. Šintava – Č.Voda na sekretariát ObFZ Galanta do 9.9.2020 do 12:00
  5. KR a D berie na vedomie sťažnosť FK Vozokany na výkon rozhodcu v stretnutí VI.ligy dorast Vozokany – Neded

Share this Post!

Post by PhDr. Zsolt Fehér

0904 698 690

Súvisiace články