Úradná správa KR č.1

1. KR oznamuje všetkým rozhodcom, že letný seminár R sa uskutoční 17.08.2023 (štvrtok) o 17:30 na MsÚ Galanta. Účasť všetkých rozhodcov je povinná.

2. KR upozorňuje rozhodcov na povinnosť prečítať si Rozpis súťaže ObFZ Galanta ktorý sa nachádza na stránke obfzgalanta.sk v sekcii Tlačivá, dokumenty

3. Rozhodcovia a asistenti rozhodcu sú povinní pred stretnutím podľa Zápisu o stretnutí skontrolovať čísla dresov hráčov pri vstupe hráčov na hraciu plochu. Na stretnutie môže nastúpiť hráč iba s takým číslom ktoré je uvedené v Zápise o stretnutí.

4. KR berie na vedomie vetovanie rozhodcov od FK Slavoj Sládkovičovo a OFC Košúty.

5. KR  upozorňuje rozhodcov, že v súťažnom ročníku 2023/24 v súťažnom stretnutí ObFZ Galanta vo vekovej kategórii dospelí a dorast môže družstvo striedať najviac 5 hráčov maximálne v TROCH PRERUŠENIACH (!!!) hry, do ktorých sa ako prerušenie nepočíta striedanie v polčasovej prestávke.     V kategórii žiakov U15 môže družstvo striedať 7 hráčov tiež v troch prerušeniach hry. 

Share this Post!

Post by PhDr. Zsolt Fehér

0904 698 690

Súvisiace články