Úradná správa KR a DS č. 5

  • R majú povinnosť uviesť v poznámke rozhodcu v zápise o stretnutí, či realizačný tím bol resp. nebol označení predpísanými visačkami.
  • V prípade, že príde počas MZ k udeleniu OT pre realizačný tím, R uvádza túto skutočnosť v poznámke rozhodcu. Pri udelení OT ČK rozhodca (DZ) vypíše aj tlačivo na mimoriadnu udalosť.
  • Do poznámky rozhodcu je tiež nevyhnutné uvádzať člena realizačného tímu, ktorý nie je uvedený v zápise o stretnutí.
  • Rozhodcovia sú povinní skontrolovať pred stretnutím čísla hráčov, aby na stretnutie nastúpili hráči so správnymi číslami podľa Zápisu o stretnutí
  • KR a D berie na vedomie sťažnosť od FK Sládkovičovo ohľadne striedania hráčov v stretnutí VI.liga dosp. Sládkovičovo – V.Mača. KR vykonala pohovor s delegovanými osobami.
  • KR a D berie na vedomie sťažnosť od FK V.Mača na výkon rozhodcov v stretnutí VI.liga dosp. Šalgočka – V.Mača
  • Ospravedlnení R na sobotu 24.08.2019: Flaskár, Kubík, Forró, Takáč, Oravec na nedeľu 25.08.2019 Flaskár, Oravec, Takáč

 

Share this Post!

Post by PhDr. Zsolt Fehér

0904 698 690

Súvisiace články