Úradná správa KR

  • KR berie na vedomie sťažnosť TJ H.Saliby na výkon rozhodcu R.Heráka v stretnutí 6.ligy dosp. Dol.Streda – H.Saliby
  • KR žiada FK Dol.Streda o zaslanie videonahrávky zo stretnutia 6.ligy dosp. Dol.Streda – H.Saliby na sekretariát ObFZ Galanta do 10.6.2022 do 12:00
  •  KR berie na vedomie sťažnosť FK Dol.Streda na výkon rozhodcu N.Izsófa v stretnutí 6.ligy dosp. Č.Voda – Dol.Streda
  • KR žiada FK Č.Voda o zaslanie videonahrávky zo stretnutia 6.ligy dosp. Č.Voda – Dol.Streda  na sekretariát ObFZ Galanta do 10.6.2022 do 12:00

Share this Post!

Post by PhDr. Zsolt Fehér

0904 698 690

Súvisiace články