Úradná správa č. 29

– KR a D upozorňuje rozhodcov, že v mládežníckych kategóriách je povinná konfrontácia
– KR a D oznamuje rozhodcom, že fyzické previerky sa uskutočnia 09.06.2017 (piatok) o 18:00 na ZŠ SNP. Rozhodcovia sú pred vykonaním fyzických previerok povinní odovzdať potvrdenie o lekárskej prehliadke.
– ospravedlnení R na 20.05.2017: Grédi, Tóth, Szmatana, Siska, Flaskár, Kubík ,Salát, Barczi
na 21.05.2017: Grédi, Tóth

Share this Post!

Post by Milan Horňáček

0915 633 788

Súvisiace články