Úradná správa KMaŠF

Úradná správa KMaŠF

KMaŠF a TMK

Nominovaní hráči na turnaj dňa 21.1.2023 v Púchove

Dominik Vörös, Štefan Vörös -Váhovce, Adrián Michalek  Kamil Prvák -Jelka, Ádám Tóbli , Csanád Cserkó, Bence Erdélyi, Máté Juhos, Benjamín Győri, Dávid Kohel – Trstice, Félix Forró – Matúškovo, Matúš Petrovský – Šoporňa, Kende Osztényi, Marko Rigo– Dolné Saliby

Nominovaní hráči si prinesú so sebou zdravotnú kartičku, kopačky. Žiadame trénerov a funkcionárov FO, aby zabezpečili účasť hráčov na HT.

Odchod 21.01. 2023 o 06:30 hod. z parkoviska za Mestským úradom Galanta.

V prípade, že sa niektorý hráč z objektívnych príčin nemôže zúčastniť, je povinný túto skutočnosť oznámiť trénerom s patričným odôvodnením neúčasti. Skutočný dôvod neúčasti / v prípade choroby, zranenia aj lekárske potvrdenie / , klub zašle písomnou formou /možnosť aj elektronickou formou / na ObFZ GA. Neúčasť bez ospravedlnenia bude predložená na doriešenie na DK.

Tréner výberu: Robert Pavlovič – 0949 694 544

Predseda KMaŠF: Gábor Renczes – 0944 363 339

Share this Post!

Súvisiace články