Nominácia hráčov na PPT

ZÁPADOSLOVENSKÝ FUTBALOVÝ ZVÄZ

WEST SLOVAK FOOTBALL ASSOCIATION

94901 NITRA, RÁZUSOVA 23

               IČO: 17321794,tel.: 037/6523402, fax: 037/6554816, e-mail: zsfz@nextra.sk

Nominácia hráčov výberu Oblastného futbalového zväzu …..Galanta…………v rámci PPT projektu na tréningový zraz dňa …28.9.2020…………… (pondelok) na štadióne v ……Seredi…………….

r.2007

Hráči:

Luboš Kolár   Šoporňa Botond  Kiss       Trstice Lukáš Vyhnalík    Sládkovičovo Kevin Dulický   M.Mača
Marko Pilo     Šoporňa Ákos Halasz   Trstice Sebastián Macho    Šoporňa Roman Jančovič Šoporňa
Tomáš Selnekovič   Šoporňa Tomáš Lancz  V.Mača Dominik Lukács   Tomašikovo Oliver Tóth  Sereď
Adrián Vontszemü   Trstice Dominik Taksonyi  Matúškovo Ivan Tanko   Jelka Jozef Dáni  Sereď
Botond  Rákász    Trstice Dárius Vicián   Sládkovičovo Dominik Razgyel   Jelka  

Náhradníci:

Tomáš Potúček  Sereď      
Mário Dáni  Sereď      

r.2008

Hráči:

Štefan Voroš – Váhovce   Joakim Nagy – Trstice Marko Rigo – Dolné Saliby Jakub Koroš – Pusté Úľany
Konrád Konkoly – Váhovce Lukáš Slamka – Horné Saliby Nikolas Varga – Dolné Saliby Csanád Cserkó – Trstice
Timotej Chmelár – Váhovce Áron Renczes – Horné Saliby Zoltán Varga – Matúškovo Lukáš Pavlovič – Sládkovičovo
Ádám Tóbli – Trstice (B) Dávid Nagy – Horné Saliby Adam Ujváry – Pata David Fecske – Matúškovo
Dávid Kohel – Trstice Denis Kuki – Sládkovičovo Tibor Csang – Tešedíkovo Sebastián Sojka Šoporňa

Náhradníci:

Martin Jurista  – Sereď  Ábel Szolgai – Tomášikovo    
Christian Boška  – Sereď Arnold Vida – Dolné Saliby (B)    

r.2009

Hráči:

Dávid Špánik  (Pata) Dominik Vöros (Váhovce) Vanko Bence (H.Saliby) Filip Ostradecký (Sereď)
Jakub Andrášik (Pata) Vincent Tanko (Váhovce) Daniel Minarovič (Pusté Uľany) Daniel Szöcs (Sereď)
Maté Juhos (Trstice) Daniel Tóth (Matúškovo) Miroslav Muller (Pusté Uľany)  
Benjamín Gyori (Trstice) Viktor Krascemics (Matúškovo) Atila Bodri (Čierny Brod)  
Bence Erdélyi (Trstice) Adrián Michálek (H.Saliby) Andrej Skupin (Sereď)  

Náhradníci:

Jaroslav Varga (Sereď)      
Simon Bosý (Sereď)      

Realizačný team:

Šulek Roman Hlavný tréner
Oroszi Ladislav Asistent
Kavoň Tomáš Asistent

Nominovaní hráči a realizačný tím sa dostavia dňa …28.9.……. 2020 (pondelok) do 16.00 hod. do areálu futbalového štadióna v …..Seredi…………… Ukončenie je plánované 28.9.……..2020 cca do 18.30 hod.

Priniesť si treba: 1x futbalová obuv (lisované kopačky, kolíkové kopačky), tréningový výstroj (modrý) chrániče, šľapky, ponožky, hygienické potreby, brankári kompletnú výstroj.

Nutné je priniesť si preukaz poistenca!!!

Prípadné ospravedlnenie nahláste hlavnému trénerovi na tel.č. …0907 890 204…………… alebo asistentom ….0907 722 803……………… alebo ……0907 416 152……………. Za dovoz a odvoz nominovaných hráčov sú zodpovední rodičia v spolupráci s FK.

Pozvaní sú kluboví tréneri nominovaných hráčov. Uvoľnením dieťaťa na zraz rodičia/zodpovední zástupcovia berú na vedomie, že zodpovedajú za zdravotný stav dieťaťa v čase konania zrazu a sú si vedomí skutočnosti, že ZsFZ nepreberá zodpovednosť za prípadné úrazy a iné ujmy, ktoré sa vyskytnú bez priameho zavinenia ZsFZ.

Share this Post!

Súvisiace články