Úradná správa DK č.1 zo dňa 29.07.2021

Úradná správa DK č.1 zo dňa 29.07.2021

OZNAMY

Uznesenie disciplinárnej komisie ObFZ Galanta o zrušení trestov

DK rozhodla na základe hlasovania členov VV ObFZ Galanta a Uznesenia VV ObFZ Galanta číslo 30 zo dňa 22.07.2021 o ukončení futbalových súťaží v súťažnom ročníku 2020/2021 pre ochorenie COVID-19 s poukazom na čl. 14/1 Stanov SFZ, že všetky disciplinárne sankcie pozastavenia výkonu športu a funkcie, a tak isto ochranné opatrenia uložené oddielom v súťažnom ročníku 2020/2021, podľa čl. 37/3,5,6,8,9 DP, ktoré doposiaľ neboli vykonané sa RUŠIA (alebo považujú za vykonané). Z tohto dôvodu DK žiada funkcionárov oddielov o kontrolu súpisiek hráčov v zápise a v prípade, ak im svieti červený výkričník pri hráčoch a chcú ho odstrániť, nech prostredníctvom podania na DK o to požiadajú – uveďte: meno a priezvisko hráča, jeho registračné číslo a číslo opatrenie /malo by sa ukázať po kliknutí na výkričník/.

DK oznamuje klubom, že všetky podania na DK ObFZ Galanta je nutné podať cez ISSF systém (ObFZ Galanta / Podanie na komisie / Disciplinárna komisia), v inom prípade nebude požiadavka prerokovaná. Podanie treba podať vždy do 12:00 v deň sedenia komisie.

DK oznamuje klubom II.triedy GA-ŠA, že úradné správy budú zverejňované na stránke ObFZ Nitra. https://obfz.sk/kategoria/obfz-nitra/uradne-spravy/dk/

Najbližšie zasadnutie DK sa uskutočňuje 05.08.2021

Odvolanie proti rozhodnutiam DK ObFZ Galanta uverejneným v tejto Úradnej správe (okrem rozhodnutí podľa DP čl. 37/3,5,8) sa podáva na DK ObFZ Galanta v lehote do 7 kalendárnych dní odo dňa oznámenia rozhodnutia DK (DP čl. 84/2).

Share this Post!

Súvisiace články