Uradna sprava DK c.9

Pozastavenie výkonu športu N (71/1, 71/3a,b,d, 9/1,2,3,4):

Od 18.09.2023

U-79 Patrik Komačka (1274452) ŠK Dolná Streda, dospelí 1ss N (37/3)

U-80 Tomáš Valentovič (1230372) ŠK Dolná Streda, dospelí 1ss N (37/3)

Pozastavenie výkonu športu N (71/1, 71/3a,b,d, 9/1,2,3,4):

Od 16.09.2023

U-81 Vojtech Pilo (1316612) TJ Družstevník Pusté Sady, dospelí –4 týždne N (48/1c, 2b) 

Pozastavenie výkonu športu N (71/1, 71/3a,b,d, 9/1,2,3,4):

Od 14.09.2023

U-82 Kornél Madarász (1283716) OFK Mostová, dospelí –4ss N (48/1b, 2a) zároveň DK ruší U-75

U-83 Michael Bittera (1220412) – tréner, OFK Mostová, dospelí – 4ss N (48/1b, 2a) zároveň DK ruší U-76

Oznamy

U-91 DK ruší U-53 a U-54 na základe Úradnej správy OdK č.1 zo dňa 19.09.2023. DK stretnutie odstupuje na doriesenie STK.

U-92 DK pozýva na svoje zasadnutie dňa 26.9.2023 o 15:30 za účelom šetrenia udalostí počas stretnutia ŠK Šoporňa – OFC Košúty 5.kolo MO žiaci , z ŠK Šoporňa VM, z OFC Košúty VM, R stretnutia B.Koreca. Účasť predvolaných je povinná.

Pokuty na návrh ŠTK

U-84 TJ Čierna Voda  – dospelí ( 5. kolo  porušenie SP čl.39, 40, a 55)  

DO: pokuta 10 €

U-85 TJ Čierna Voda  U11 ( 4. kolo  03 .09. ) nevytvorenie zápisu o stretnutí pred stretnutím ani po stretnutí

DO: pokarhanie

U-86 FC Pata  U13 ( 3. kolo 11. 09. ) nevytvorenie zápisu o stretnutí pred stretnutím ani po stretnutí

DO: pokarhanie

U-87 ŠK Šoporňa U11( 7. kolo ) neuvedenie výsledku konfrontácie v zápise o stretnutí

DO: pokarhanie

U-88 FK Veľká Mača nevycestovanie na  stretnutie U 09 4. kolo ŠK Dolná Streda – FK Veľká Mača ( súper neohlásil nevycestovanie )

DO: pokuta 50 € pre ObFZ Galanta + 100 € za účelne vynaložené prostriedky pre ŠK Dolná Streda (doklad o zaplatení predložiť na sekretariát ObFZ Galanta do 2.10.2023) podľa RS IX/1b

U-89 FK Veľká Mača nevycestovanie na  stretnutie U 15  5.kolo TJ Družstevník Trstice – FK Veľká Mača ( súper neohlásil nevycestovanie )

DO: pokuta 50 € pre ObFZ Galanta + 100 € za účelne vynaložené prostriedky pre TJ Družstevník Trstice (doklad o zaplatení predložiť na sekretariát ObFZ Galanta do 2.10.2023) podľa RS IX/1b

U-90 OFK Pusté Úľany –nevycestovanie na  stretnutie U 15  5.kolo TJ Čierny Brod – OFK Pusté Úľany  ( súper neohlásil nevycestovanie )

DO: pokuta 50 € pre ObFZ Galanta + 100 € za účelne vynaložené prostriedky pre TJ Čierny Brod (doklad o zaplatení predložiť na sekretariát ObFZ Galanta do 2.10.2023) podľa RS IX/1b

DK oznamuje klubom, že všetky podania na DK ObFZGalanta je nutné podať cez ISSF systém (ObFZ Galanta / Podanie na komisie / Disciplinárna komisia), v inom prípade nebude požiadavka prerokovaná. Podanie treba podať vždy do 12:00 v deň sedenia komisie.

Najbližšie zasadnutie DK sa uskutoční 26.09.2023

Odvolanie proti rozhodnutiam DK ObFZ Galanta uverejneným v tejto Úradnej správe (okrem rozhodnutí podľa DP čl. 37/3,5,8) sa podáva na DK ObFZ Galanta v lehote do 7 kalendárnych 

dní odo dňa oznámenia rozhodnutia DK (DP čl. 84/2).

Share this Post!

Post by Slavomír Matejčík

0910 954 323

Súvisiace články