Uradna sprava DK c.7

OZNAMY

U-27 Attila Szakolci (1231184TJ Čierna Voda, MO dospelí – DK na podnet od KR odpúšťa od potrestania hráča na základe vzhliadnutého videozáznamu a vlastných zistení

Disciplinárne opatrenia

U28 Dolné Saliby -za nedôsledné vytvorenie zápisu o stretnutí  v kategórii prípravka U 11 4. kolo

DO: pokuta 5 € pre ObFZ Galanta /návrh ŠTK/

U29 Mostová – za nedôsledné vytvorenie zápisu o stretnutí v kategórii prípravka U 11 Mostová  4. kolo

DO: pokuta 5 € pre ObFZ Galanta /návrh ŠTK/

U30 Mostová za nedôsledné vytvorenie zápisu o stretnutí v kategórii prípravka U 11  Mostová  13. kolo

DO: pokuta 5 € pre ObFZ Galanta /návrh ŠTK/

U31 Horné Saliby – za neskoré vytvorenie  zápisu o stretnutí v kategórii prípravka U 11 H. Saliby  5. kolo

DO: pokuta 10€ pre ObFZ Galanta /návrh ŠTK/

U32 Jelka -za neskoré vytvorenie zápisu o stretnutí  v kategórii prípravka U 11 Jelka  5. kolo

DO: pokuta 10 € pre ObFZ Galanta /návrh ŠTK/

U-33 Veľká Mača – Neplatič zbernej faktúry (splatnosť bola do 14.09.2021)

DO: 100 € pre ObFZ Galanta podľa RS ObFZ GA čl.IX/1a

Podmienečné upustenie od zvyšku disciplinárneho opatrenia (čl.41/1,2,3,4) 

od 22.09.2021 do 21.12.2021

U-34 Zoltán Tászli (1185898) OFC Košúty, 1ss P (U-25)

DK oznamuje klubom, že všetky podania na DK ObFZGalanta je nutné podať cez ISSF systém (ObFZ Galanta / Podanie na komisie / Disciplinárna komisia), v inom prípade nebude požiadavka prerokovaná. Podanie treba podať vždy do 12:00 v deň sedenia komisie.

DK oznamuje klubom II.triedy GA-ŠA, že úradné správy budú zverejňované na stránke ObFZ Nitra.https://obfz.sk/kategoria/obfz-nitra/uradne-spravy/dk/

Najbližšie zasadnutie DK sa uskutočňuje 29.09.2021

Odvolanie proti rozhodnutiam DK ObFZ Galantauverejneným v tejto Úradnej správe (okrem rozhodnutí podľa DP čl. 37/3,5,8) sa podáva na DK ObFZ Galanta v lehote do 7 kalendárnych dní odo dňa oznámenia rozhodnutia DK (DP čl. 84/2).

Share this Post!

Post by Slavomír Matejčík

0910 954 323

Súvisiace články