Uradna sprava DK c.7

Pozastavenie výkonu športu N (71/1, 71/3a,b,d, 9/1,2,3,4):

Od 09.09.2019

U- 45 Zoltán Köböl (1249547) FK Veľká Mača MO dospelí 2ss N (46/1b,2)

Disciplinárne sankcie

U- 46 Jelkaneskoré vytvorenie zápisu o stretnutí v kategórii mladší žiaci U11 (5.kolo)

DO: 10 € pre ObFZ Galanta (návrh ŠTK)

U-47 Pataneskoré vytvorenie zápisu o stretnutí v kategórii mladší žiaci U11 (2.kolo)

DO: 10 € pre ObFZ Galanta (návrh ŠTK)

U-48 Pataneskoré vytvorenie zápisu o stretnutí v kategórii mladší žiaci U11 (4.kolo)

DO: 10 € pre ObFZ Galanta (návrh ŠTK)

U-49 Pata – neoprávnený štart hráča v stretnutí Veľký Grob – Pata 1.kolo prípravka U-11

DO: pokuta 50 € pre ObFZ Galanta, pokarhanie pre trénera L.Heráka

U-50 Pata – nenastúpenie na stretnutie 3.kola prípravka U-11 Pusté Úľany – Pata

DO: 50 € pre ObFZ Galanta, 100 € pre Pusté Úľany za účelne vynaložené prostriedky (doklad u uhradení predložiť na DK ObFZ Galanta do 18.09.2019) /návrh ŠTK RS ObFZ Galanta čl. IX 1/d

OZNAMY

U-51 ŠK Dolná Streda  – DK berie na vedomie vyjadrenie k U-43 (doplatok za transfer hráča A.Žigmunda /1169044/ pre ŠK Hájske)

U-52 Neplatiči zbernej faktúry: Galanta- Mestská časť Hody, Vozokany

DO: DK zastavuje činnosť od 16.09.2019 až do uhradenia

Podmienečné upustenie od zvyšku disciplinárneho opatrenia (čl.41/1,2,3,4)

od 13.09.2019 do 12.12.2019

U-53 Kristián German (1343801) TJ Čierna Voda, 2 týždne P (U-30)

DK oznamuje klubom, že všetky podania na DK ObFZ Galanta je nutné podať cez ISSF systém (ObFZ Galanta / Podanie na komisie / Disciplinárna komisia), v inom prípade nebude požiadavka prerokovaná. Podanie treba podať vždy do 12:00 v deň sedenia komisie.

DK oznamuje klubom II.triedy GA-ŠA, že úradné správy budú zverejňované na stránke ObFZ Nitra.http://www.obfz.sk/category/obfz-nitra/uradne-spravy/dk/

Najbližšie zasadnutie DK sa uskutočňuje dňa 18.09.2019

Odvolanie proti rozhodnutiam DK ObFZ Galantauverejneným v tejto Úradnej správe (okrem rozhodnutí podľa DP čl. 37/3,5,8) sa podáva na DK ObFZ Galanta v lehote do 7 kalendárnych dní odo dňa oznámenia rozhodnutia DK (DP čl. 84/2).

Share this Post!

Post by Slavomír Matejčík

0910 954 323

Súvisiace články