Uradna sprava DK c.6

 

 

Pozastavenie výkonu športu N (71/1, 71/3a,b,d, 9/1,2,3,4):

Od 05.09.2019

U- 44 Denis Sčasný (1307601) TJ Poľnohospodár Šalgočka MO dospelí 2ss N (46/1b,2)

Disciplinárne sankcie

 U-37 TJ Vozokany –  nevycestovanie na stretnutie 2.kola VI.liga – DoubleStar Bet D – U19 – sk.B – ObFZ NR  FC Kráľová nad Váhom – TJ Vozokany

DO: na nárvh ŠTK ObFZ NR 100 € pre ObFZ Galanta a 60 € pre FC Kráľová nad Váhom (za účelne vynaložené prostriedky) podľa RS ObFZ NR čl.  A/6/b, B/12/f (doklad o uhradení predložiť na DK do 11.09.2019)

 U-38 Horné Saliby – neskoré vytvorenie zápisu o stretnutí v kategórii prípravka U11

DO: 10 € pre ObFZ Galanta (návrh ŠTK)

U39 Jelkaneskoré vytvorenie zápisu o stretnutí v kategórii prípravka U11

DO: 10 € pre ObFZ Galanta (návrh ŠTK)

U40 Šoporňaneskoré vytvorenie zápisu o stretnutí v kategórii prípravka U11

DO: 10 € pre ObFZ Galanta (návrh ŠTK)

U41 Jelkaneskoré vytvorenie zápisu o stretnutí v kategórii prípravka U13

DO: 10 € pre ObFZ Galanta (návrh ŠTK)

U-42 Tešedíkovo – neskoré vytvorenie zápisu o stretnutí v kategórii prípravka U11

DO: 10 € pre ObFZ Galanta (návrh ŠTK)

 OZNAMY

U-43 ŠK Dolná Streda – DK na základe podnetu od klubu ŠK Hájske žiada klub o stanovisko k úhrade výšky odstupného (doplatok) alebo doklad o úhrade doplatku za hráča A.Žigmund (1169044) (250 €) podľa čl. 37/1 RaPP do 10.09.2019

 DK oznamuje klubom, že všetky podania na DK ObFZ Galanta je nutné podať cez ISSF systém (ObFZ Galanta / Podanie na komisie / Disciplinárna komisia), v inom prípade nebude požiadavka prerokovaná. Podanie treba podať vždy do 12:00 v deň sedenia komisie.

DK oznamuje klubom II.triedy GA-ŠA, že úradné správy budú zverejňované na stránke ObFZ Nitra. http://www.obfz.sk/category/obfz-nitra/uradne-spravy/dk/

Najbližšie zasadnutie DK sa uskutočňuje dňa 11.09.2019

Odvolanie proti rozhodnutiam DK ObFZ Galanta uverejneným v tejto Úradnej správe (okrem rozhodnutí podľa DP čl. 37/3,5,8) sa podáva na DK ObFZ Galanta v lehote do 7 kalendárnych dní odo dňa oznámenia rozhodnutia DK (DP čl. 84/2).

Share this Post!

Post by Slavomír Matejčík

0910 954 323

Súvisiace články