Uradna sprava DK c.5

Pozastavenie výkonu športu N (71/1, 71/3a,b,d, 9/1,2,3,4):
Od 28.08.2017
U-15 Márk Mészáros (1218276) Malá Mača, MO dospelí 4týždne N (46/1c, 2b)
U-16 Simone Gambini (1389393) Dlhá n/V, MO dospelí II.trieda GA-ŠA 1ss N (37/3)

Disciplinárne sankcie
U-17 Šoporňa- Na základe odstúpenia klubu zo súťaže MO starší a mladší žiaci, podľa čl. 64/1a DP ukladá DS – finančnú pokutu 700 €, podľa čl. 64/4 a čl. 12/6 DP

Oznamy
U-18 Tomášikovo – DK berie na vedomie stanovisko oboch klubov odstupného za hráča V.Grúsa (1258791) do Pustých Úľan

U-19 Veľké Úľany – DK berie na vedomie uhradenie za nevycestovanie klubu TJ Družstevník Jánovce na 1.kolo II.triedy GA-ŠA Jánovce-Veľké Úľany

Najbližšie zasadnutie DK sa uskutoční 06.09.2017
Odvolanie proti rozhodnutiam DK ObFZ Galanta uverejneným v tejto Úradnej správe (okrem rozhodnutí podľa DP čl. 37/3,5,8) sa podáva na DK ObFZ Galanta v lehote do 7 kalendárnych dní odo dňa oznámenia rozhodnutia DK (DP čl. 84/2).

Share this Post!

Post by Slavomír Matejčík

0910 954 323

Súvisiace články