Uradna sprava DK c.39

Pozastavenie výkonu športovej činnosti na 1 s.s. N za 5 x ŽK (37/5a):

Od 17.06.2024

U-326 Kevin Horváth (1277264) FK Veľká Mača

Pozastavenie výkonu športovej činnosti na 1 s.s. N za 9 x ŽK (37/5b):

Od 17.06.2024

U-327 Mátyás Varga (1329883) OFK Mostová

U-328 Csaba Bartoš (1156920) TJ Družstevník Dolné Saliby

U-329 Zsolt Oros (1240884) TJ Čierna Voda

Pozastavenie výkonu športovej činnosti na 1 s.s. N za 12 x ŽK (37/5c):

Od 17.06.2024

U-330 Tibor Kubovič (1262776) OFC Košúty

U-331 Ármin Karácsony (1283966) OFK Mostová

Pokuty na návrh ŠTK

U-332 ŠK Tešedíkovo ( 25. kolo U 11  nevycestovanie na stretnutie, podľa  RS čl. IX 1/b )

DO: pokuta 50 € 

OZNAMY

DK oznamuje klubom, že hráč, ktorý v poslednom kole súťažného ročníka 2023/2024 bol napomínaný 5 x ŽK (37/5a), 9 x ŽK (37/5b) alebo 12 x ŽK (37/5c) môže podľa čl. DP 37/7 do začiatku nového súťažného ročníka za toto napomínanie v ÚS požiadať o určenie pokuty namiesto pozastavenia výkonu športovej činnosti v novom súťažnom ročníku 2024/2025. V prípade, ak hráč o uvedené požiada, pozastavenie výkonu športovej činnosti sa ruší, hráč môže v prvom kole súťažného ročníka nastúpiť. Žiadosť je potrebné označiť s názvom (ŽIADOSŤ O URČENIE POKUTY ZA POZASTAVENIE VÝKONU ŠPORTOVEJ ČINNOSTI) a doručiť v stanovenej lehote formou podania na komisiu (DK ObFZ Galanta), výška pokuty: 

Dospelí: 50 € 

Podmienečné upustenie od zvyšku disciplinárneho opatrenia (čl.41/1,2,3,4) 

od 19.06.2024 do 18.09.2024

U-333 Alexander Horváth (1292140) OFC Košúty, dospelí2ss P (U-304)

DK upozorňuje kluby, že videozáznam sa vyhotovuje až do odchodu hráčov obidvoch družstiev a delegovaných osôb z hracej plochy (v prvom aj v druhom polčase!). V prípade nedodržania DK postupuje podľa RS čl. IX/1a

DK oznamuje klubom, že všetky podania na DK ObFZGalanta je nutné podať cez ISSF systém (ObFZ Galanta / Podanie na komisie / Disciplinárna komisia), v inom prípade nebude požiadavka prerokovaná. Podanie treba podať vždy do 12:00 v deň sedenia komisie.

Najbližšie zasadnutie DK sa uskutoční 26.06.2024

Odvolanie proti rozhodnutiam DK ObFZ Galanta uverejneným v tejto Úradnej správe (okrem rozhodnutí podľa DP čl. 37/3,5,8) sa podáva na DK ObFZ Galanta v lehote do 7 kalendárnych dní odo dňa oznámenia rozhodnutia DK (DP čl. 84/2).

Share this Post!

Post by Slavomír Matejčík

0910 954 323

Súvisiace články