Uradna sprava DK c.37

Pozastavenie výkonu športu N (71/1, 71/3a,b,d, 9/1,2,3,4):

Od 03.06.2024

U-313 Michal Stanga (1229932) OFK Matúškovo, dospelí 1ss N (37/3) 

Pozastavenie výkonu športovej činnosti na 1 s.s. N za 5 x ŽK (37/5a):

Od 03.06.2024

U-314 Kornél Madarász (1283716) OFK Mostová

Podmienečné upustenie od zvyšku disciplinárneho opatrenia (čl.41/1,2,3,4) 

od 05.06.2024 do 04.09.2024

U-315 Kevin Alexis Peinado Torres (1492157) ŠK Váhovcedospelí 1ss P (U-288)

Pokuty na návrh ŠTK

U-316 FK Vlčany – nevycestovanie na stretnutie 32.kola VII.liga dospelí 

DO: pokuta 100 € podľa RS čl. IX 1/b

DK upozorňuje kluby, že videozáznam sa vyhotovuje až do odchodu hráčov obidvoch družstiev a delegovaných osôb z hracej plochy (v prvom aj v druhom polčase!). V prípade nedodržania DK postupuje podľa RS čl. IX/1a

DK oznamuje klubom, že všetky podania na DK ObFZGalanta je nutné podať cez ISSF systém (ObFZ Galanta / Podanie na komisie / Disciplinárna komisia), v inom prípade nebude požiadavka prerokovaná. Podanie treba podať vždy do 12:00 v deň sedenia komisie.

Najbližšie zasadnutie DK sa uskutoční 12.06.2024

Odvolanie proti rozhodnutiam DK ObFZ Galanta uverejneným v tejto Úradnej správe (okrem rozhodnutí podľa DP čl. 37/3,5,8) sa podáva na DK ObFZ Galanta v lehote do 7 kalendárnych dní odo dňa oznámenia rozhodnutia DK (DP čl. 84/2).

Share this Post!

Post by Slavomír Matejčík

0910 954 323

Súvisiace články