Uradna sprava DK c.35

U 330

Na základe odvolania FK Slavoj Sládkovičovo DK vynecháva vetu z U329 (manipulácia s videozáznamom)
V ostatných bodoch si DK stojí za svojím rozhodnutím. Za nedodanie celého videozáznamu zo strenutia MO dospelí 28.kolo FK Slavoj Sládkovičovo – TJ Družstevník Malá Mača.
DO: Pokuta 500 Eur podľa RS čl. IX/1e, podľa RS čl. IV/1b.
Odvolanie odstupuje na doriešenie na Odvolaciu komisiu.
U 331
Andrej Baša (1231633Pusté Úľany: po uplynutí polovice trestu môžete požiadať o odpustenie zvyšku trestu

Najbližšie zasadnutie DK sa uskutočňuje dňa 25.07.2018

Odvolanie proti rozhodnutiam DK ObFZ Galanta uverejneným v tejto Úradnej správe (okrem rozhodnutí podľa DP čl. 37/3,5,8) sa podáva na DK ObFZ Galanta v lehote do 7 kalendárnych dní odo dňa oznámenia rozhodnutia DK (DP čl. 84/2).

Share this Post!

Post by Slavomír Matejčík

0910 954 323

Súvisiace články