Uradna sprava DK c.32 zo dna 14.06.2017

Pozastavenie výkonu športu N (71/1, 71/3a,b,d, 9/1,2,3,4):
Od 12.06.2017
U-182 Zoltán Hrotkó (1201657) Matúškovo MO dospelí 4ss N (49/1a, 2a)
U-183 Richard Szarka (1111737) Čierny Brod MO dospelí 1ss N (37/2)
U-184 Richard Mikuš (1075142) Košúty MO dospelí 1ss N (45/1, 2a)

Pozastavenie výkonu športovej činnosti na 1 s.s. N za 5 x ŽK (37/5a):
Od 12.06.2017
U-185 Zsolt Oros (1240884) Čierna Voda MO dospelí
U-186 Adrián Szekács (1244619) Vozokany II.trieda dospelí

Disciplinárne sankcie
U-187 Trstice- neuzatvorené nominácie hráčov v zápise o stretnutí pred začiatkom stretnutia 26. kolo MO prípravka
DO: 10 € pokuta pre ObFZ Galanta (podľa RS IX/1c)

U-188 Abrahám-Hoste – neuzatvorené nominácie hráčov v zápise o stretnutí pred začiatkom stretnutia 26. kolo MO prípravka
DO: 10 € pokuta pre ObFZ Galanta (podľa RS IX/1c)

U-189 Veľká Mača – neuzatvorené nominácie hráčov v zápise o stretnutí pred začiatkom stretnutia 26. kolo MO prípravka
DO: 10 € pokuta pre ObFZ Galanta (podľa RS IX/1c)
U-190 Šintava – neuzatvorené nominácie hráčov v zápise o stretnutí pred začiatkom stretnutia 25. kolo MO prípravka
DO: 10 € pokuta pre ObFZ Galanta (podľa RS IX/1c)

Oznamy
U-191 Sereď B, Topoľnica – DK zastavuje činnosť od 19.06.2017 až do uhradenia zbernej faktúry

Odvolanie proti rozhodnutiam DK ObFZ Galanta uverejneným v tejto Úradnej správe (okrem rozhodnutí podľa DP čl. 37/3,5,8) sa podáva na DK ObFZ Galanta v lehote do 7 kalendárnych dní odo dňa oznámenia rozhodnutia DK (DP čl. 84/2).

Share this Post!

Post by Slavomír Matejčík

0910 954 323

Súvisiace články