Úradná správa DK č.31 zo dňa 07.06.2017

Pozastavenie výkonu športu N (71/1, 71/3a,b,d, 9/1,2,3,4):

Od 05.06.2017

U-176 Marián Bugyi (1101415) Veľká Mača MO dospelí 4ss N 47/1a, 2a

 

Pozastavenie výkonu športovej činnosti na 1 s.s. N za 5 x ŽK (37/5a):

Od 05.06.2017

U-177 Lukáš Horváth (1283758) Šalgočka MO II.trieda dospelí

 

Pozastavenie výkonu športovej činnosti na 1 s.s. N za 9 x ŽK (37/5b):

Od 05.06.2017

U-178 Attila Szakolci (1231184) Čierny Brod MO dospelí

 

Disciplinárne sankcie

U-179  Pata – neuzatvorené nominácie hráčov  v zápise o stretnutí pred začiatkom stretnutia  25. kolo MO prípravka

DO: 10 € pokuta pre ObFZ Galanta (podľa RS IX/1c)

 

U-180 Čierny Brod – neuzatvorené nominácie hráčov  v zápise o stretnutí pred začiatkom stretnutia  25. kolo MO prípravka

DO: 10 € pokuta pre ObFZ Galanta (podľa RS IX/1c)

 

Oznamy

U-181 FO Topoľnica- DK uvoľňuje činnosť od 02.06.2017

Najbližšie zasadnutie DK sa uskutoční 14.06.2017

Odvolanie proti rozhodnutiam DK ObFZ Galanta uverejneným v tejto Úradnej správe (okrem rozhodnutí podľa DP čl. 37/3,5,8) sa podáva na DK ObFZ Galanta v lehote do 7 kalendárnych dní odo dňa oznámenia rozhodnutia DK (DP čl. 84/2).

Share this Post!

Post by Slavomír Matejčík

0910 954 323

Súvisiace články