Úradná správa DK č. 30 zo dňa 31.05.2017

Pozastavenie výkonu športu N (71/1, 71/3a,b,d, 9/1,2,3,4):

Od 29.05.2017

U-166 Tibor Tavaly (1275382) Jelka MO dorast 2ss N (opakovanosť priestupku 17., 24.kolo) (37/2)

U-167 Róbert Lakatoš (1385971) Váhovce, MO žiaci, 4ss N (49/1a, 2a)

U-168 Zoltán Köböl (1249547) Veľká Mača, MO dospelí 1ss N (45/1, 2a)

U-169 Zsolt Varjú (1060790) Čierna Voda, MO dospelí 1ss N (37/2)

 

Pozastavenie výkonu športovej činnosti na 1 s.s. N za 5 x ŽK (37/5a):

Od 29.05.2017

U-170 Norbert Mészáros (1239871) Sládkovičovo MO dospelí

U-171 Zsolt Kiraly (1055111) Čierna Voda MO dospelí

U-172 Michal Szerda (1326308) Čierna Voda MO dorast

 

Podmienečné upustenie od výkonu zvyšku disciplinárnej sankcie (čl. 41/1,2,3,4)

U-173 Zsolt Szilvási (1157268) Topoľnica MO dospelí 1ss P (U-159) od 31.05.2017 do 30.11.2017

Disciplinárne sankcie

U-174 FO Topoľnica- neuhradenie zbernej faktúry, z toho dôvodu im budú po skončení súťažného ročníka odrátané z konečnej tabuľky ďalšie 3 body (až do uhradenia im budú stále odpočítané body)

U-175 Veľká Mača – zo stretnutia 3.kola nadstavby Veľká Mača-Šintava za neprístojnosti po stretnutí a nedostatočnú usporiadateľskú službu. DO: poriadková pokuta 99 Eur, úradný dohľad na 2ss do 31.12.2017, František Gál ml. zákonu výkonu všetkých funkcii, zákaz styku s delegovanými osobami, zákaz športovej činnosti a zákaz športu na 4ss.

Oznamy

Najbližšie zasadnutie DK sa uskutoční 07.06.2017

Odvolanie proti rozhodnutiam DK ObFZ Galanta uverejneným v tejto Úradnej správe (okrem rozhodnutí podľa DP čl. 37/3,5,8) sa podáva na DK ObFZ Galanta v lehote do 7 kalendárnych dní odo dňa oznámenia rozhodnutia DK (DP čl. 84/2).

Share this Post!

Post by Slavomír Matejčík

0910 954 323

Súvisiace články