Uradna sprava DK c.30

Pozastavenie výkonu športu N (71/1, 71/3a,b,d, 9/1,2,3,4):

Od 22.05.2023

U-280 Marián Ščasný (1372238) ŠK Váhovce, žiaci – na základe vlastných zistení DK upušta od potrestania (DK odstupuje na KR ObFZ Galanta rozhodcu stretnutia na doriešenie)

U-281 Dominik Pomichal (1324043) OFK Matúškovo, dorast 4týždne N (47/1b, 2b)

Pozastavenie výkonu športovej činnosti na 1 s.s. N za 5 x ŽK (37/5a):

Od 22.05.2023

U-282 Denis Wittemberger (1264443) TJ Družstevník Dolné Saliby, dospelí

OZNAMY

U-283 Neplatiči bezhotovostného styku: Veľká Mača, Pusté Úľany, Jánovce (splatnosť bola 15.05.2023)

DO: pokuta 50 € za každý týždeň omeškania

DK oznamuje klubom, že všetky podania na DK ObFZGalanta je nutné podať cez ISSF systém (ObFZ Galanta / Podanie na komisie / Disciplinárna komisia), v inom prípade nebude požiadavka prerokovaná. Podanie treba podať vždy do 12:00 v deň sedenia komisie.

DK oznamuje klubom II.triedy GA-ŠA, že úradné správy budú zverejňované na stránke ObFZ Nitra.https://obfz.sk/kategoria/obfz-nitra/uradne-spravy/dk/

Najbližšie zasadnutie DK sa uskutoční 31.05.2023

Odvolanie proti rozhodnutiam DK ObFZ Galanta uverejneným v tejto Úradnej správe (okrem rozhodnutí podľa DP čl. 37/3,5,8) sa podáva na DK ObFZ Galanta v lehote do 7 kalendárnych 

dní odo dňa oznámenia rozhodnutia DK (DP čl. 84/2).

Share this Post!

Post by Slavomír Matejčík

0910 954 323

Súvisiace články