Úradná správa DK č.3

Pozastavenie výkonu športu N (71/1, 71/3a,b,d, 9/1,2,3,4):

Od 14.08.2017

U-8 Pavol Fiala (1140785) Veľký Grob, MO dospelí II.trieda GA-ŠA 5týždňov N (49/1b, 2b)

U-9 Lukáš Oravec (1247670) Gáň, MO dospelí II.trieda GA-ŠA 1ss N (37/3)

 

Disciplinárne sankcie

U-10 DK trestá ŠK Veľké Úľany, z dôvodu nevycestovania na stretnutie 1.kola MO dospelí II. trieda GA-ŠA, TJ Družstevník Jánovce – ŠK Veľké Úľany nasledovne podľa DP čl. 59, čl. 66:

– 10 € v zmysle (RS/9IX/1a)

– 100 € v zmysle (RS/IX/1/d)

– 200 € v prospech FO Jánovce za účelne vynaložené prostriedky v zmysle (RS/IX/1/d). Doklad o uhradení poslať na DK ObFZ Galanta do 30.08.2017 pod hrozbou ďalších disciplinárnych opatrení.

 

Oznamy

U-11 Neplatiči bezhotovostného styku Veľké Úľany, Jelka, Vozokany — od 21.08.2017 majú zastavenú činnosť až do uhradenia pod hrozbou ďalších disciplinárnych opatrení.

 

Najbližšie zasadnutie DK sa uskutoční 23.08.2017

Odvolanie proti rozhodnutiam DK ObFZ Galanta uverejneným v tejto Úradnej správe (okrem rozhodnutí podľa DP čl. 37/3,5,8) sa podáva na DK ObFZ Galanta v lehote do 7 kalendárnych dní odo dňa oznámenia rozhodnutia DK (DP čl. 84/2).

Share this Post!

Post by Slavomír Matejčík

0910 954 323

Súvisiace články