Uradna sprava DK c.3

Pozastavenie výkonu športu N (71/1, 71/3a,b,d, 9/1,2,3,4):

Od 23.08.2021

U-3 Daniel Jakubec (1344463) FK Dynamo Trnovec nad Váhom, VI.liga –U19 sk.B– ObFZ NR, 1ss N (37/3)

Disciplinárne opatrenia

U-4 FC Tomášikovo – nevycestovanie na stretnutie 2.kola VI.liga – U19 – sk.B – ObFZ NR  FK DYNAMO Trnovec n/V – FC Tomášikovo

DO: na návrh ŠTK ObFZ NR 100 € pre ObFZ Galanta a 60€ pre FK DYNAMO Trnovec n/V (za účelne vynaložené prostriedky) podľa RS ObFZ NR čl.  A/6/b, B/12/f (doklad o uhradení predložiť na DK ObFZ Galanta aj ŠTK ObFZ NR do 31.08.2021 do 12:00)

OZNAM

U-5 Neplatiči bezhotovostného styku: Pusté Sady, Horné Saliby, Veľké Úľany, Tomášikovo, Čierny Brod, Šintava, Váhovce, (splátku bolo potrebné uhradiť do 15.8.2021)

DO: V prípade neuhradenia do 31.08.2021 do 12:00 bude pokuta 50 € za každý týždeň omeškania

DK oznamuje klubom, že všetky podania na DK ObFZGalanta je nutné podať cez ISSF systém (ObFZ Galanta / Podanie na komisie / Disciplinárna komisia), v inom prípade nebude požiadavka prerokovaná. Podanie treba podať vždy do 12:00 v deň sedenia komisie.

DK oznamuje klubom II.triedy GA-ŠA, že úradné správy budú zverejňované na stránke ObFZ Nitra.https://obfz.sk/kategoria/obfz-nitra/uradne-spravy/dk/

Najbližšie zasadnutie DK sa uskutočňuje 31.08.2021

Odvolanie proti rozhodnutiam DK ObFZ Galantauverejneným v tejto Úradnej správe (okrem rozhodnutí podľa DP čl. 37/3,5,8) sa podáva na DK ObFZ Galanta v lehote do 7 kalendárnych dní odo dňa oznámenia rozhodnutia DK (DP čl. 84/2).

Share this Post!

Post by Slavomír Matejčík

0910 954 323

Súvisiace články