Uradna sprava DK c.23

Pozastavenie výkonu športu N (71/1, 71/3a,b,d, 9/1,2,3,4):
Od 09.04.2018
U-148 Zoltán Köböl (1249547) Veľká Mača, MO dospelí 2ss N (46/1a, 2)
U-149 Patrik Lépes (1258247) Jánovce, dospelí II.trieda GA-ŠA  1ss N (46/1a, 2)
U-150 Dávid Kovács (1232288) Tešedíkovo, dospelí II.trieda GA-ŠA 1ss N (37/3)
U-151 Tamás Takács (1258438) Dlhá nad Váhom, dospelí II.trieda GA-ŠA 1s.s. (37/3) + 1 s.s. (36/2a)
U-152 Kristian Kopin (1341678) Veľká Mača, žiaci MO 1ss N (37/3)

Pozastavenie výkonu športovej činnosti na 1 s.s. N za 5 x ŽK (37/5a):
Od 09.04.2018
U-153 Bálint Serczel (1277298) Mostová
U-154 Ondrej Hanko (1249159) FK Veča
U-155 Gergely Takács (1232289) Tešedíkovo
U-156 Zoltán Czanik (1169552) Selice

Disciplinárne opatrenia
U-157 Pata – nenastúpenie na stretnutie 15.kola MO žiaci Pata – Veľké Úľany
DO: 75 € pokuta pre ObFZ Galanta a 100 € pre Veľké Úľany za účelne vynaložené
prostriedky (návrh ŠTK, RS čl. IX 1/d) DP čl.59, čl.66.  (úhradu pre Veľké Úľany dokladovať
do 25.04.2018 pod hrozbou ďalších disciplinárnych opatrení)

U-158 Šintava- nevycestovanie na stretnutie 15.kola MO dorast Mostová – Šintava
DO: 50 € pokuta pre ObFZ Galanta a 100 € pre Mostovú za účelne vynaložené prostriedky
(návrh ŠTK, RS čl. IX 1/d) DP čl.59, čl.66.  (úhradu pre Mostovú dokladovať do 25.04.2018
pod hrozbou ďalších disciplinárnych opatrení)

U-159 Veľký Grob – neuposlúchnutie nariadenia podľa RS čl. IX/1c
DO: pokuta 10 € (návrh ŠTK)

U- 160 Veľké Úľany – neuposlúchnutie nariadenia podľa RS čl. IX/1c
DO: pokuta 10 € (návrh ŠTK)

U-161 DK v zmysle čl.71/3a,d DP ţiada zástupcu klubu ŠK Dlhá nad Váhom o podrobné
písomné stanovisko k MU (HNS) počas a po stretnutí ( p. Takácsa st., ktorý sa zahnal dvakrát
plastovou fľašou na R a taktieţ dvakrát sotil AR1) 20.kola MO II. triedy GA-ŠA,ŠK Dlhá nad
Váhom – TJ ŠM Kráľov Brod (dospelí) ,hraného 08.04.2018 a zároveň menovanému predbeţným
ochranným opatrením zakazuje vstup na všetky majstrovské stretnutia riadené ObFZ GA-ŠA.
DK taktieţ ţiada klub ŠK Dlhá nad Váhom o identifikáciu diváka (do 17.04.2018), ktorý
vytrhol zástavku z ruky AR1.

OZNAM
U-162 Neplatiči zbernej faktúry: Čierna Voda, Gáň, Matúškovo, Vlčany, Pusté Úľany,
Veľká Mača, Malá Mača
DO: DK zastavuje činnosť od 16.04.2018 až do uhradenia

Podmienečné upustenie od zvyšku disciplinárneho opatrenia (čl.41/1,2,3,4)
od 11.04.2018 do 10.10.2018
U-162 Tomáš Verbír (1241858) Šintava, MO dospelí 2ss P (U-125)

Najbližšie zasadnutie DK sa uskutočňuje dňa 18.04.2018
Odvolanie proti rozhodnutiam DK ObFZ Galanta uverejneným v tejto Úradnej správe
(okrem rozhodnutí podľa DP čl. 37/3,5,8) sa podáva na DK ObFZ Galanta v lehote do 7
kalendárnych dní odo dňa oznámenia rozhodnutia DK (DP čl. 84/2).

Share this Post!

Post by Slavomír Matejčík

0910 954 323

Súvisiace články