Uradná správa DK č. 2

Disciplinárne sankcie

U-4 FO Sládkovičovo – odhlásenie družstva zo súťaže dorastu

DO: pokuta 500 € podľa RS čl. IV 1/f (návrh ŠTK)

 

Oznamy

U-5 ŠK Pusté Úľany –  DK vyzýva klub ŠK Pusté Úľany na uhradenie odstupného za hráča  V. Grúsa (1258791) podľa tabuľkovej hodnoty v sume 500 € klubu FC Tomášikovo do 10 kalendárnych dní (doklad o uhradení poslať na DK ObFZ Galanta do 20.08.2017), v opačnom prípade vám hrozia ďalšie disciplinárne sankcie.

 

U-6 TJ Vozokany, MO dospelí, Adrián Szekács (1244619) – DK na základe Žiadosti o určenie pokuty za pozastavenie športovej činnosti (37/6), uvoľňuje menovanému pozastavenie športovej činnosti od 10.08.2017 (50 € zberná faktúra).

 

Odvolanie

U-7 ŠK Šoporňa – uvedené disciplinárne sankcie boli uložené v rámci RS čl. IV 1/f

 

Najbližšie zasadnutie DK sa uskutoční 16.08.2017

Odvolanie proti rozhodnutiam DK ObFZ Galanta uverejneným v tejto Úradnej správe (okrem rozhodnutí podľa DP čl. 37/3,5,8) sa podáva na DK ObFZ Galanta v lehote do 7 kalendárnych dní odo dňa oznámenia rozhodnutia DK (DP čl. 84/2).

Share this Post!

Post by Slavomír Matejčík

0910 954 323

Súvisiace články