Uradna sprava DK c.2

Pozastavenie výkonu športu N (71/1, 71/3a,b,d, 9/1,2,3,4):

Od 16.08.2021

U-1 Mykyta Bohorskyi (1446181) 1ss N (37/3)

Disciplinárne opatrenia

U-2 Šintava – nevycestovanie na stretnutie 1.kola VI.ligy MOdospelí – ObFZ GA  TJ Čierny Brod – FK Šintava

DO: na návrh ŠTK ObFZ GA 100 € pre ObFZ Galanta podľa RS ObFZ GA čl.IX/1a, 1d

DK oznamuje klubom, že všetky podania na DK ObFZGalanta je nutné podať cez ISSF systém (ObFZ Galanta / Podanie na komisie / Disciplinárna komisia), v inom prípade nebude požiadavka prerokovaná. Podanie treba podať vždy do 12:00 v deň sedenia komisie.

DK oznamuje klubom II.triedy GA-ŠA, že úradné správy budú zverejňované na stránke ObFZ Nitra.https://obfz.sk/kategoria/obfz-nitra/uradne-spravy/dk/

Najbližšie zasadnutie DK sa uskutočňuje 25.08.2021

Odvolanie proti rozhodnutiam DK ObFZ Galantauverejneným v tejto Úradnej správe (okrem rozhodnutí podľa DP čl. 37/3,5,8) sa podáva na DK ObFZ Galanta v lehote do 7 kalendárnych dní odo dňa oznámenia rozhodnutia DK (DP čl. 84/2).

Share this Post!

Post by Slavomír Matejčík

0910 954 323

Súvisiace články