Uradna sprava DK c.17

Pozastavenie výkonu športu N (71/1, 71/3a,b,d, 9/1,2,3,4):

Od 13.11.2023

U-157 Michal Stanga (1229932) OFK Matúškovo, dospelí.DK predbežným ochranným opatrením zastavuje výkon športu a športovej činnosti až do vyriešenia prípadu

U-163 Richard Ižo (1078346) tréner – Menovaný je v treste (U-140)

DO: zastavenie výkonu funkcie do 10.4.2023 + pokuta 50 €

Pozastavenie výkonu športovej činnosti na 1 s.s. N za 5 x ŽK (37/5a):

Od 13.11.2023

U-158 Alex Bajcsi (1344649) FK Veľká Mača

U-159 Tibor Kubovič (1262776) FK Veľká Mača

U-160 Dávid Kovács (1232288) ŠK Tešedíkovo

U-161 Tomáš Hruška (1158668) OFC Košúty

U-162 Dominik Kaprinai (1344308) TJ Čierna Voda

Oznamy

U-163 OFC Matúškovo – zo stretnutia 17.kola MO dospelí OFC Matúškovo- ŠK Váhovce.

DK žiada zaslať videozáznam zo stretnutia do 21.11.2023 do 12:00, zároveň DK žiada vyjadrenie o činnosti usporiadateľskej služby po stretnutí

U-164 Neplatiči zbernej faktúry (splatnosť bola do 15.11.2023): Pusté Sady, Veľké Úľany, Pata

DO: v prípade neuhradenia do 21.11.2023 do 12:00 bude za každý týždeň omeškania pokuta 50 €

DK oznamuje klubom, že všetky podania na DK ObFZGalanta je nutné podať cez ISSF systém (ObFZ Galanta / Podanie na komisie / Disciplinárna komisia), v inom prípade nebude požiadavka prerokovaná. Podanie treba podať vždy do 12:00 v deň sedenia komisie.

Najbližšie zasadnutie DK sa uskutoční 22.11.2023

Odvolanie proti rozhodnutiam DK ObFZ Galanta uverejneným v tejto Úradnej správe (okrem rozhodnutí podľa DP čl. 37/3,5,8) sa podáva na DK ObFZ Galanta v lehote do 7 kalendárnych dní odo dňa oznámenia rozhodnutia DK (DP čl. 84/2).

Share this Post!

Post by Slavomír Matejčík

0910 954 323

Súvisiace články