Uradna sprava DK c.16

Pozastavenie výkonu športu N (71/1, 71/3a,b,d, 9/1,2,3,4):

Od 31.10.2022

U-153 Zoltán Habara (1274237) TJ Horné Saliby, VII.ligadospelí, 4týždne N s prerušením cez zimnú prestávku (48/1c, 2b)

U-154 József Sztraka (1200010) OFC Košúty, VII.ligadospelí 4ss N (46/1,2a) + 2týždne N (U-140) – najprv sa vykoná trest 4ss N

U-155 Viktor Krascsenics (1394230) TJ Družstevník Malá Mača „B“, MO žiaci 2ss N (45/1a, 2)

U-156 Francesco Bujko (1408756) FC Neded, VI.liga U19 ObFZ NR 1ss N (37/3)

U-157 Tomáš Mrva (1177185) TJ Družstevník Malá Mača„B“ /vedúci mužstva – žiaci/, zákaz výkonu funkcie na 2mesiace N od 31.10.2022 s prerušením cez zimnú prestávku – neuposlúchnutie nariadenia U-132 a U-142, pokuta 100€ podľa RS čl. IX/1a (DP 16/1,2,3,4,7; 76/1,2,3,4,5)

Pozastavenie výkonu športovej činnosti na 1 s.s. N za 5 x ŽK (37/5a):

Od 31.10.2022

U-158 Vilmos Soós (1203091) OFC KošútyVII.liga dospelí

Disciplinárne opatrenia

U-159 TJ Horné Saliby – zo stretnutia 12.kola VII.ligadospelí TJ Horné Saliby- ŠK Dolná Streda (DK berie na vedomie vyjadrenie klubu U-147)

DO: pokuta 100€ podľa RS čl. IX/1a (DP 71/1, 71/3a,d,g, 12/6, 58/3), DK ukladá klubu ochranné opatrenie spočívajúce v zákaze vstupu diváka (K.Szabó) na všetky majstrovské stretnutia TJ Horné Saliby od 12.10.2022 do 30.06.2023.

U-160 ŠK Dolná Streda – zo stretnutia 12.kola VII.ligadospelí TJ Horné Saliby – ŠK Dolná Streda (DK berie na vedomie vyjadrenie VM J.Blaha U-148)

DO: pokuta 50 € podľa RS čl IX čl. IX/1a RS, VM J.Blaho(1258059) zákaz výkonu funkcie na 4 týždne N (16/1,2; 47/1b, 2b) od 26.10.2022 s prerušením cez zimnú prestávku

U-161 TJ Horné Saliby – neplatič bezhotovostného styku (splatnosť bola do 17.10.2022)

DO: pokuta 50€ podľa RS čl. IX/1a (U-139, U-145)

U-162 TJ Čierna Voda – neplatič bezhotovostného styku (splatnosť bola do 17.10.2022)

DO: pokuta 50€ podľa RS čl. IX/1a (U-139, U-146)

Podmienečné upustenie od zvyšku disciplinárneho opatrenia (čl.41/1,2,3,4) 

od 02.11.2022 do 01.05.2023

U-163 Márk Mészáros  (1218276) OFC Košúty 2tyzdne P (U-128)

U-164 Kristián Lukovics (1133362) TJ Čierny Brod 2ss P (U-127)

DK oznamuje klubom, že všetky podania na DK ObFZGalanta je nutné podať cez ISSF systém (ObFZ Galanta / Podanie na komisie / Disciplinárna komisia), v inom prípade nebude požiadavka prerokovaná. Podanie treba podať vždy do 12:00 v deň sedenia komisie.

DK oznamuje klubom II.triedy GA-ŠA, že úradné správy budú zverejňované na stránke ObFZ Nitra.https://obfz.sk/kategoria/obfz-nitra/uradne-spravy/dk/

Najbližšie zasadnutie DK sa uskutočni 09.11.2022

Odvolanie proti rozhodnutiam DK ObFZ Galantauverejneným v tejto Úradnej správe (okrem rozhodnutí podľa DP čl. 37/3,5,8) sa podáva na DK ObFZ Galanta v lehote do 7 kalendárnych dní odo dňa oznámenia rozhodnutia DK (DP čl. 84/2).

Share this Post!

Post by Slavomír Matejčík

0910 954 323

Súvisiace články