Uradna sprava DK c.15

Pozastavenie výkonu športu N (71/1, 71/3a,b,d, 9/1,2,3,4):

Od 23.10.2023

U-139 Tibor Lacko (1139525) TJ Progres Selice, dospelí 1ss N (37/3)

U-140 Richard Ižo (1078346) OFK Matúškovo – tréner, dospelí 4 týždne N s prerušením cez zimnú prestávku (48/1c, 2b) od 23.10.2023 do 10.03.2024

Pozastavenie výkonu športovej činnosti na 1 s.s. N za 5 x ŽK (37/5a):

Od 23.10.2023

U-141 Peter Valentovič (1232618) ŠK Dolná Streda

Pokuty na návrh ŠTK

U-142 ŠK Šoporňa (U13) zo stretnutia 9.kola FC Pata – ŠK Šoporňa ( nevycestovanie na stretnutie – neohlásené RS čl. IX 1/b )

DO: pokuta 50 € + 100 € náhrada za účelne vynaložené prostriedky pre klub FC Pata

U-143 ŠK Tešedíkovo U11 ( 12. kolo ) nevytvorenie zápisu o stretnutí pred stretnutím porušenie  RS čl. IX 1/b )

DO: pokuta 5 €

Disciplinárne opatrenia

U-144 Neplatič bezhotovostného styku: Veľké Úľany

DO: pokuta 50 € za každý týždeň omeškania (U-136)

Podmienečné upustenie od zvyšku disciplinárneho opatrenia (čl.41/1,2,3,4) 

od 25.10.2023 do 24.04.2024

U-145 Matúš Remenár (1187001) OŠK Vinohrady nad Váhom, 1ss P (U-119)

U-146 Jozef Navrátil (1249550) FK Veľká Mača, 2 týždne P (U-114)

DK oznamuje klubom, že všetky podania na DK ObFZGalanta je nutné podať cez ISSF systém (ObFZ Galanta / Podanie na komisie / Disciplinárna komisia), v inom prípade nebude požiadavka prerokovaná. Podanie treba podať vždy do 12:00 v deň sedenia komisie.

Najbližšie zasadnutie DK sa uskutoční 31.10.2023

Odvolanie proti rozhodnutiam DK ObFZ Galanta uverejneným v tejto Úradnej správe (okrem rozhodnutí podľa DP čl. 37/3,5,8) sa podáva na DK ObFZ Galanta v lehote do 7 kalendárnych dní odo dňa oznámenia rozhodnutia DK (DP čl. 84/2).

Share this Post!

Post by Slavomír Matejčík

0910 954 323

Súvisiace články