Uradna sprava DK c.15

Odvolanie

U-71 ŠK Veľké Úľany /Peter Husár/ – DK ponecháva v platnosti U-58

Disciplinárne opatrenie

U-72 Zoltán Salát (R) /1312534/ – po zistení nových skutočností zo stretnutia ŠK Veľké Úľany – OFK Matúškovo, MO dospelí

DO: 7 mesiacov nepodmienečne od 16.11.2021 (s prerušením počas zimnej prestávky) zákaz výkonu funkcie R podľa DP 63/1c, 2c /termíny budú upresnené na začiatku jarnej časti súťaže/

DK oznamuje klubom, že všetky podania na DK ObFZGalanta je nutné podať cez ISSF systém (ObFZ Galanta / Podanie na komisie / Disciplinárna komisia), v inom prípade nebude požiadavka prerokovaná. Podanie treba podať vždy do 12:00 v deň sedenia komisie.

DK oznamuje klubom II.triedy GA-ŠA, že úradné správy budú zverejňované na stránke ObFZ Nitra.https://obfz.sk/kategoria/obfz-nitra/uradne-spravy/dk/

Najbližšie zasadnutie DK sa uskutočňuje 16.11.2021

Odvolanie proti rozhodnutiam DK ObFZ Galantauverejneným v tejto Úradnej správe (okrem rozhodnutí podľa DP čl. 37/3,5,8) sa podáva na DK ObFZ Galanta v lehote do 7 kalendárnych dní odo dňa oznámenia rozhodnutia DK (DP čl. 84/2).

Share this Post!

Post by Slavomír Matejčík

0910 954 323

Súvisiace články