Uradna sprava DK c.15

Pozastavenie výkonu športu N (71/1, 71/3a,b,d, 9/1,2,3,4):
Od 05.11.2018
U-100 Michal Markech (1149550) ŠK Dolná Streda 2ss (46/1b,2)

Pozastavenie výkonu športovej činnosti na 1 s.s. N za 5 x ŽK (37/5a):
Od 05.11.2018
U-101 Robert Oláh (1165315) FK Veľká Mača, dorast

Disciplinárne opatrenia
U-102 Veľká Mača- neuposlúchnutie nariadenia RS čl. IX / 1c (U-78, U-83, U-91)
DO: DK odstupuje klub na doriešenie ŠTK (odpočet 3 bodov z konečnej tabuľky MO dospelí 2018/2019)

U-103 Čierna Voda- neuposlúchnutie nariadenia RS čl. IX / 1c (U-78, U-84, U-92)
DO: DK odstupuje klub na doriešenie ŠTK (odpočet 3 bodov z konečnej tabuľky MO dospelí 2018/2019)

OZNAMY
U-104 Neplatiči bezhotovostného styku: Čierny Brod, Trstice.
DO: DK uvoľňuje činnosť od 05.11.2018 (zároveň ruší U-78 pre hore uvedené kluby)

DK oznamuje klubom II.triedy GA-ŠA, že úradné správy budú zverejňované na stránke ObFZ Nitra. http://www.obfz.sk/category/obfz-nitra/uradne-spravy/dk/

Najbližšie zasadnutie DK sa uskutočňuje dňa 14.11.2018
Odvolanie proti rozhodnutiam DK ObFZ Galanta uverejneným v tejto Úradnej správe (okrem rozhodnutí podľa DP čl. 37/3,5,8) sa podáva na DK ObFZ Galanta v lehote do 7 kalendárnych dní odo dňa oznámenia rozhodnutia DK (DP čl. 84/2).

Share this Post!

Post by Slavomír Matejčík

0910 954 323

Súvisiace články