Uradna sprava DK c.14

Pozastavenie výkonu športu N (71/1, 71/3a,b,d, 9/1,2,3,4):

Od 17.10.2022

U-127 Kristián Lukovics (1133362) TJ Čierny Brod,VII.liga dospelí 4ss N (49/1a, 2a)

U-128 Márk Mészáros (1218276) OFC Košúty, VII.ligadospelí 4 týždne N (48/1c, 2b)

U-12Tomáš Sklenár (1331236) FK KFC Horná Kráľová, VI.liga U19 ObFZ NR 1ss (37/3)

U-130 Máté Fekete (1346785) OFK Mostová, VI.liga U19 ObFZ NR 1ss N (37/3)

U-131 Tibor Nagy (1453675) OFK Mostová, VI.liga U19 ObFZ NR 2ss N (46/1, 2a)

U-132 Tomáš Mrva (1177185) TJ Družstevník Malá Mača„B“ /vedúci mužstva – žiaci/, zákaz výkonu funkcie na 1ss N (37/3)

U-133 Zoltán Odráška (1390662) FC KFC Horná Kráľová/masér, vedúci mužstva/ VI.liga U19 ObFZ NR 4týždne N, zákaz výkonu funkcií, zákaz styku s DO (48/1c, 2b) od 17.10.2022 do 13.11.2022

Pokuty na návrh ŠTK

U-134 ŠK Dolná Streda– – neúčasť na mimoriadnom zasadnutí dňa 08. 10. 2022

DO: 60 € podľa RS čl. IX bod 1/b

U-135 ŠM Kráľov Brod – neúčasť na mimoriadnom zasadnutí dňa 08. 10. 2022

DO: 60 € podľa RS čl. IX bod 1/b

U-136 ŠK Šoporňa — neúčasť na mimoriadnom zasadnutí dňa 08. 10. 2022

DO: 60 € podľa RS čl. IX bod 1/b

U-137 TJ Družstevník Malá Mača  – neúčasť na mimoriadnom zasadnutí dňa 08. 10. 2022

DO: 60 € podľa RS čl. IX bod 1/b

Oznamy

U-138 Neplatiči zbernej faktúry (splatnosť bola do 11.10.2022): Vlčany, Čierna Voda, Veľká Mača, Košúty – zaplatili

U-139 Neplatiči bezhotovostného styku (splatnosť bola do 17.10.2022): Horné Saliby, Košúty, Čierna Voda, Váhovce

DO: v prípade neuhradenia do 25.10.2022 do 12:00 bude za každý týždeň omeškania pokuta 50€

Podmienečné upustenie od zvyšku disciplinárneho opatrenia (čl.41/1,2,3,4) 

od 19.10.2022 do 18.04.2023

U-140 József Sztraka (1200010) OFC Košúty 2 týždne P (U-107)

DK oznamuje klubom, že všetky podania na DK ObFZGalanta je nutné podať cez ISSF systém (ObFZ Galanta / Podanie na komisie / Disciplinárna komisia), v inom prípade nebude požiadavka prerokovaná. Podanie treba podať vždy do 12:00 v deň sedenia komisie.

DK oznamuje klubom II.triedy GA-ŠA, že úradné správy budú zverejňované na stránke ObFZ Nitra.https://obfz.sk/kategoria/obfz-nitra/uradne-spravy/dk/

Najbližšie zasadnutie DK sa uskutočňuje 26.10.2022

Odvolanie proti rozhodnutiam DK ObFZ Galantauverejneným v tejto Úradnej správe (okrem rozhodnutí podľa DP čl. 37/3,5,8) sa podáva na DK ObFZ Galanta v lehote do 7 kalendárnych dní odo dňa oznámenia rozhodnutia DK (DP čl. 84/2).

Share this Post!

Post by Slavomír Matejčík

0910 954 323

Súvisiace články