Uradna sprava DK c.13

OZNAMY

U-65 Neplatiči zbernej faktúry (splatnosť bola do 15.10.2020): Abrahám, Veľké Úľany, Mostová, Pata –zaplatené (U-58, U-61, U-62, U-63, U-64)

Disciplinárne opatrenia:

U- 66 Vozokany – neplatič zbernej faktúry (splatnosť bola do 15.10.2020)

DO: DK vyzýva klub na zaplatenie zbernej faktúry (U-58, U-60) – v prípade neuhradenia zbernej faktúry do 03.11.2020 hrozí ďalšia pokuta 50 €

DK oznamuje klubom, že všetky podania na DK ObFZ Galanta je nutné podať cez ISSF systém (ObFZ Galanta / Podanie na komisie / Disciplinárna komisia), v inom prípade nebude požiadavka prerokovaná. Podanie treba podať vždy do 12:00 v deň sedenia komisie.

DK oznamuje klubom II.triedy GA-ŠA, že úradné správy budú zverejňované na stránke ObFZ Nitra.http://www.obfz.sk/category/obfz-nitra/uradne-spravy/dk/

Najbližšie zasadnutie DK sa uskutočňuje dňa 04.11.2020

Odvolanie proti rozhodnutiam DK ObFZ Galanta uverejneným v tejto Úradnej správe (okrem rozhodnutí podľa DP čl. 37/3,5,8) sa podáva na DK ObFZ Galanta v lehote do 7 kalendárnych dní odo dňa oznámenia rozhodnutia DK (DP čl. 84/2).

Share this Post!

Post by Slavomír Matejčík

0910 954 323

Súvisiace články