Uradna sprava DK c.13

Pozastavenie výkonu športu N (71/1, 71/3a,b,d, 9/1,2,3,4):

Od 21.10.2019:

 

U-99 Erik Ďurík (1411705) FC Kráľová nad Váhom, VI.liga – DoubleStar Bet D – U19 – sk.B – ObFZ NR. 2ss N (46/1b, 2)

 

U100 Lukáš Greman (1378317) ŠK Dolná Streda, MO žiaci 2ss N (46/1b, 2)

U-101 Ondrej Jánošík (1276655) ŠK Šoporňa, MO žiaci 1ss N (37/3)

 

Disciplinárne sankcie na nárvh ŠTK

U102  TJ Progres Selice – VI.liga – DoubleStar Bet D – U19 – sk.B – ObFZ NR 100 € podľa RS B/12/f – spôsobenie nedohrania MZ (FK Močenok – TJ Proges Selice) – opustenie HP pre nízky počet hráčov.

 

U-103 FC Kráľová nad Váhom VI.liga – DoubleStar Bet D – U19 – sk.B – ObFZ NR 100 € podľa RS B/12/f – spôsobenie nedohrania MZ (FK Dynamo Trnovec nad Váhom – FC Kráľová nad Váhom)za svojvoľné opustenie hracej plochy behom stretnutia. Stretnutie DK ObFZ Galanta odstupuje na doriešenie ŠTK ObFZ NR.

 

Disciplinárne opatrenia

U-104 FK Dynamo Trnovec nad Váhom -VI.liga – DoubleStar Bet D – U19 – sk.B – ObFZ NR

DO: 200 € pre ObFZ NR za nedostatočnú usporiadateľskú službu počas stretnutia FK Dynamo Trnovec nad Váhom – FC Kráľová nad Váhom, zvýšenie usporiadateľskej služby na 10 osôb do konca SR 2019/2020, divák Mário Novosad starší zákaz navštevovania všetkých domácich stretnutí FK Dynamo Trnovec nad Váhom do 30.06.2020. HU J.Boženik pokarhanie. B/12/h. Rozhodcov stretnutia B.Buranský a V.Kompas odstupuje na KR ObFZ NR za nesplnenie si svojich povinností pred a počas stretnutia.

 

OZNAMY

U-105 Neplatič bezhotovostného styku: Horné Saliby, Šoporňa

DO: DK zastavuje činnosť od 28.10.2019 až do uhradenia

 

DK oznamuje klubom, že všetky podania na DK ObFZ Galanta je nutné podať cez ISSF systém (ObFZ Galanta / Podanie na komisie / Disciplinárna komisia), v inom prípade nebude požiadavka prerokovaná. Podanie treba podať vždy do 12:00 v deň sedenia komisie.

 

DK oznamuje klubom II.triedy GA-ŠA, že úradné správy budú zverejňované na stránke ObFZ Nitra. http://www.obfz.sk/category/obfz-nitra/uradne-spravy/dk/

Najbližšie zasadnutie DK sa uskutočňuje dňa 30.10.2019

Odvolanie proti rozhodnutiam DK ObFZ Galanta uverejneným v tejto Úradnej správe (okrem rozhodnutí podľa DP čl. 37/3,5,8) sa podáva na DK ObFZ Galanta v lehote do 7 kalendárnych dní odo dňa oznámenia rozhodnutia DK (DP čl. 84/2).

Share this Post!

Post by Slavomír Matejčík

0910 954 323

Súvisiace články