Uradna sprava DK c.12

Pozastavenie výkonu športovej činnosti na 1 s.s. N za 5 x ŽK (37/5a):

Od 25.10.2021

U-54 Zoltán Mésáros (1141813) TJ Čierna Voda

OZNAMY

U-55 Neplatiči bezhotovostného styku– zaplatili: Dolná Streda, Jánovce, Šintava, Malá Mača, Horné Saliby, Košúty, Tomášikovo (U-53)

U-56 FC Tomášikovo (Marián Bugár- 1156112) – odvolanie na DK sa zamieta pre závažnosť priestupku. DK si stoji za svojim rozhodnutim a pripad odstupuje na OK.

Disciplinárne opatrenia

U-57 ŠK Veľké Úľany – zo stretnutia 11.kola MO dospelí Veľké Úľany – Matúškovo (manipulovanie zo záznamom, neúplný videozáznam)

DO: 300 € pre ObFZ Galanta podľa RS IX/1e, RS IV/4

U-58 Peter Huszár (1169268) Veľké Úľany MO dospelí 2mesiace N od 18.10.2021(s prerušením počas zimnej prestávky) – presné dátumy budú uvedené na začiatku jarnej časti súťaže (49/1d, 2d + podľa vyjadrenia delegovaných osôb) pozastavenie výkonu športu, pozastavenie výkonu športovejčinnosti + zákaz styku s delegovanými osobami (DK zároveň ruší U-49)

U-59 Šoporňa – neplatič bezhotovostného styku 

DO: 50 € pre ObFZ Galanta (v prípade neuhradenia bezhotovostného styku každý týždeň bude pokuta 50 €) /U-53/

U-60 Vozokany – neplatič bezhotovostného styku

DO: 50 € pre ObFZ Galanta (v prípade neuhradenia bezhotovostného styku každý týždeň bude pokuta 50 €) /U-53/

Podmienečné upustenie od zvyšku disciplinárneho opatrenia (čl.41/1,2,3,4) 

od 27.10.2021 do 31.03.2022

U-61 Filip Kollár (1248489) FK Slavoj Sládkovičovo, 2ss P (U-44)

DK oznamuje klubom, že všetky podania na DK ObFZGalanta je nutné podať cez ISSF systém (ObFZ Galanta / Podanie na komisie / Disciplinárna komisia), v inom prípade nebude požiadavka prerokovaná. Podanie treba podať vždy do 12:00 v deň sedenia komisie.

DK oznamuje klubom II.triedy GA-ŠA, že úradné správy budú zverejňované na stránke ObFZ Nitra.https://obfz.sk/kategoria/obfz-nitra/uradne-spravy/dk/

Najbližšie zasadnutie DK sa uskutočňuje 03.11.2021

Odvolanie proti rozhodnutiam DK ObFZ Galantauverejneným v tejto Úradnej správe (okrem rozhodnutí podľa DP čl. 37/3,5,8) sa podáva na DK ObFZ Galanta v lehote do 7 kalendárnych dní odo dňa oznámenia rozhodnutia DK (DP čl. 84/2).

Share this Post!

Post by Slavomír Matejčík

0910 954 323

Súvisiace články