Uradna sprava DK č. 10

Pozastavenie výkonu športu N (71/1, 71/3a,b,d, 9/1,2,3,4):

Od 02.10.2017

U-46 Richard Ožvold (1321185) Pusté Úľany, MO dospelí 4ss N (37/3, 48/1b, 2a)

U-47 Mário Takács (1283254) Trnovec n/V, II.trieda GA-ŠA 1ss N (37/3)

U-48 Simone Gambini (1205881) Dlhá n/V, II.trieda GA-ŠA 1ss N (37/3)

 

Disciplinárne sankcie

U-49 Vinohrady nad Váhom – nevycestovanie na stretnutie 8.kola MO dospelí Šalgočka-Vinohrady nad Váhom

DO: 100 € pokuta pre ObFZ Galanta a 200 € pre Šalgočku za účelne vynaložené prostriedky (návrh ŠTK, RS čl. IX 1/d) DP čl.59, čl.66.  (úhradu pre Šalgočku dokladovať do 18.10.2017 pod hrozbou ďalších disciplinárnych opatrení)

 

Podmienečné upustenie od výkonu zvyšku disciplinárneho opatrenia (čl. 41/1,2,3,4) –

zamieta sa

U-50 Tomáš Králik (1185132) Čierna Voda (U-31)

 

Oznamy

U-51 Slavoj Sládkovičovo – DK žiada klub o vyjadrenie k zraneniu hráča zo stretnutia Sládkovičovo – Čierna Voda. Vyjadrenie poslať aj s lekárskou správou na DK do 11.10.2017 do 12:00

U-52 DK žiada delegované osoby o podrobný popis  k zraneniu hráča domácich zo stretnutia Sládkovičovo – Čierna Voda. Popis  žiadame zaslať na DK do 11.10.2017 do 12:00.

 

Najbližšie zasadnutie DK sa uskutoční 11.10.2017

Odvolanie proti rozhodnutiam DK ObFZ Galanta uverejneným v tejto Úradnej správe (okrem rozhodnutí podľa DP čl. 37/3,5,8) sa podáva na DK ObFZ Galanta v lehote do 7 kalendárnych dní odo dňa oznámenia rozhodnutia DK (DP čl. 84/2).

Share this Post!

Post by Slavomír Matejčík

0910 954 323

Súvisiace články