Uradna sprava DK c.10

Pozastavenie výkonu športu N (71/1, 71/3a,b,d, 9/1,2,3,4):

Od 16.09.2022

U-95 Ádám Horváth (1361219) OFK Mostová, VI.liga U19 ObFZ NR 1ss N (37/3)

Pozastavenie výkonu športu N (71/1, 71/3a,b,d, 9/1,2,3,4):

Od 19.09.2022

U-96 Máté Szilvási (1351009) OFK Mostová, VI.liga U19 ObFZ NR 3ss N (48/1b, 2a)

Pokuty na návrh ŠTK

U-97 TJ Horné Saliby (U11 7. kolo nevytvorenie zápisu o stretnutí)

DO: pokuta  20€ podľa RS čl. IX bod 1/b

U-98 TJ Horné Saliby (Protokol HP – Opatrenia: Nový náter bránkových tyčí a brvna bránok)

DO: pokuta  20€ podľa RS čl. IX bod 1/b

Disciplinárne opatrenia

U-99 Šintava –neplatič zbernej faktúry

DO: pokuta 50€ pre ObFZ Galanta (U-91)

U-100 OŠK Vinohrady nad Váhom  (odmietnutie pokračovať v stretnutí 4. kolo VIII. Liga GA – ŠA  FK Vlčany – OŠK Vinohrady nad Váhom)  

DO: pokuta 100 €   podľa RS čl. IX bod 1/b

Oznamy

U-101 Adresár klubu poslali: Malá Mača

U-102 Zberná faktúra – Zaplatili: Horné Saliby, Matúškovo, Pata, Abrahám (U-91)

DK oznamuje klubom, že všetky podania na DK ObFZGalanta je nutné podať cez ISSF systém (ObFZ Galanta / Podanie na komisie / Disciplinárna komisia), v inom prípade nebude požiadavka prerokovaná. Podanie treba podať vždy do 12:00 v deň sedenia komisie.

DK oznamuje klubom II.triedy GA-ŠA, že úradné správy budú zverejňované na stránke ObFZ Nitra.https://obfz.sk/kategoria/obfz-nitra/uradne-spravy/dk/

Najbližšie zasadnutie DK sa uskutočni 28.09.2022

Odvolanie proti rozhodnutiam DK ObFZ Galantauverejneným v tejto Úradnej správe (okrem rozhodnutí podľa DP čl. 37/3,5,8) sa podáva na DK ObFZ Galanta v lehote do 7 kalendárnych dní odo dňa oznámenia rozhodnutia DK (DP čl. 84/2).

Share this Post!

Post by Slavomír Matejčík

0910 954 323

Súvisiace články