Uradna sprava DK c.1 zo dna 02.08.2017

Disciplinárne sankcie
U-1 FO Šoporňa – odhlásenie družstva zo súťaže ml. žiaci
DO: pokuta 200 € podľa RS čl. IV 1/f (návrh ŠTK)
U-2 FO Šoporňa – odhlásenie družstva zo súťaže st.žiaci
DO: pokuta 500 € podľa RS čl. IV 1/f (návrh ŠTK)

Oznamy
U-3 Malá Mača, MO dospelí, Mészáros Márk (1218276) – hráč dostal trest za klub TJ Jahodná (uvoľnenie patrí pod ObFZ Dunajská Streda)

Najbližšie zasadnutie DK sa uskutoční 09.08.2017
Odvolanie proti rozhodnutiam DK ObFZ Galanta uverejneným v tejto Úradnej správe (okrem rozhodnutí podľa DP čl. 37/3,5,8) sa podáva na DK ObFZ Galanta v lehote do 7 kalendárnych dní odo dňa oznámenia rozhodnutia DK (DP čl. 84/2).

Share this Post!

Post by Slavomír Matejčík

0910 954 323

Súvisiace články