Uradna sprava c.31

Disciplinárne opatrenia

U-180 FO Žihárec 

DO: pokuta  5 €  podľa RS čl. IX bod 1/c ( neuvedenie výsledku konfrontácie U 11  28.kolo) /návrh ŠTK/

U-181 TJ Horné Saliby

DO: pokuta  10 €  podľa RS čl. IX bod 1/c ( neskoro vytvorený zápis o stretnutí U 11  27.kolo) /návrh ŠTK/

OZNAMY

U-182 Neplatiči zbernej faktúry: Betonáris Šaľa, Tomášikovo, Dolná Streda /splatnosť bola do 14.06.2022/

DO: v prípade neuhradenia do 21.06.2022 do 12:00 bude pokuta 50€ za každý týždeň omeškania platby

DK oznamuje klubom, že všetky podania na DK ObFZGalanta je nutné podať cez ISSF systém (ObFZ Galanta / Podanie na komisie / Disciplinárna komisia), v inom prípade nebude požiadavka prerokovaná. Podanie treba podať vždy do 12:00 v deň sedenia komisie.

DK oznamuje klubom II.triedy GA-ŠA, že úradné správy budú zverejňované na stránke ObFZ Nitra.https://obfz.sk/kategoria/obfz-nitra/uradne-spravy/dk/

Najbližšie zasadnutie DK sa uskutočňuje 22.06.2022

Odvolanie proti rozhodnutiam DK ObFZ Galantauverejneným v tejto Úradnej správe (okrem rozhodnutí podľa DP čl. 37/3,5,8) sa podáva na DK ObFZ Galanta v lehote do 7 kalendárnych dní odo dňa oznámenia rozhodnutia DK (DP čl. 84/2).

Share this Post!

Post by Slavomír Matejčík

0910 954 323

Súvisiace články