Úradná správa č. 16

Úradná správa č.: 16 zo dňa 16. novembra 2016


U-65 Mostová– neuposlúchnutie nariadenia U-60

DO: VM Mostovej A.Varga zákaz výkonu funkcie, zákaz styku s delegovanými osobami a zákaz športovej činnosti od 16.11.2016 na 8ss (4ss +4ss )RP= 10 €

U-66 Neplatiči zbernej faktúry: ŠK Veľké Úľany, FO Topoľnica, OFK Matúškovo, OFK MostováDO: DK zastavuje činnosť od 21.11.2016 až do uhradenia 

U-67 Rozhodcovia Á. Juhos, Š.Kubík, A.Hodúr sú v riešení DK 

U-64 Jelka – klub predložil súpisku mužstva a súhlas telovýchovného lekára – hráč M.Wiederman (ročník 1999) môže aktívne vykonávať športovú činnosť

 

Najbližšie zasadnutie DK sa uskutoční 23.11.2016

Proti rozhodnutiam DK ObFZ Galanta uverejneným v tejto Úradnej správe (okrem rozhodnutí podľa DP čl. 37/10) sa možno odvolať v termíne do 7 kalendárnych dní odo dňa oznámenia rozhodnutia DK (DP čl. 84/1).

 

 

Share this Post!

Súvisiace články