Úradná správa č.: 15

Úradná správa č.: 15 zo dňa 10. novembra 2016

U-61 Kristián Gál (Veľká Mača) – 5xŽK – DP 37/5a

DO: Pozastavenie výkonu športovej činnosti na 1ss nepodmienečne od 7.11.2016  RP: 10 €

 

U-62 Vinohrady nad Váhom – zo stretnutia MO dospelí II.trieda Vinohrady n/V- Kráľov Brod

DO: 99 € pre ObFZ Galanta za nedostatočnú usporiadateľskú službu, divák D.Remenár zákaz navštevovania stretnutí Vinohrady n/V, zákaz športovej činnosti do konca SR 2016/2017, 2x úradný dohľad na náklady klubu do konca SR 2016/2017 RP= 10 € (RS čl.IX 1/a)

 

U-63 Šoporňa –neuzatvorenie zápisu o stretnutí v ISSF sytéme 12.kolo MO prípravka Šoporňa -Pata

DO: 15 € pre ObFZ Galanta (podľa RS čl. IX 1/c) – návrh ŠTK.  RP = 10 €

 

U-64 Jelka – DK pozýva na svoje zasadnutie dňa 16.11.2016 o 15:30 hráča M.Wiedermana (ročník 1999) a zástupcu klubu

 

 Najbližšie zasadnutie DK sa uskutoční 16.11.2016

 

Proti rozhodnutiam DK ObFZ Galanta uverejneným v tejto Úradnej správe (okrem rozhodnutí podľa DP čl. 37/10) sa možno odvolať v termíne do 7 kalendárnych dní odo dňa oznámenia rozhodnutia DK (DP čl. 84/1).

Share this Post!

Súvisiace články