Úradná správa č.: 13

Úradná správa č.: 13 zo dňa 27. októbra 2016

U-46 Juraj Chovanec (Pusté Úľany) – vylúčený po 2xŽK- DP 37/2

DO: Pozastavenie výkonu športovej činnosti na 1ss nepodmienečne od 24.10.2016 RP: 10 €

 

U- 47 Kristián Tomík (Pusté Úľany) – vylúčený po 2xŽK- DP 37/2

DO: Pozastavenie výkonu športovej činnosti na 1ss nepodmienečne od 24.10.2016 RP: 10 €

 

U-48 Pavol Kabatiar (Veľký Grob) – vylúčený za HNS (urážajúce, vulgárne výrazy voči R)– 48/1c, 2b

DO: Pozastavenie výkonu športovej činnosti na 4ss nepodmienečne od 24.10.2016 RP: 10 €

 

U-49 Róbert Sidó (Malá Mača) – 5xŽK – DP 37/5a

DO: Pozastavenie výkonu športovej činnosti na 1ss nepodmienečne od 24.10.2016 RP: 10 €

 

U-50 Peter Barháč (Topoľnica) – 5xŽK – DP 37/5a

DO: Pozastavenie výkonu športovej činnosti na 1ss nepodmienečne od 24.10.2016 RP: 10 €

 

U-51 Karol Schmidt (Šintava) – 5xŽK – DP 37/5a

DO: Pozastavenie výkonu športovej činnosti na 1ss nepodmienečne od 24.10.2016 RP: 10 €

 

U-51 Patrik Formanko (Abrahám-Hoste) – 5xŽK – DP 37/5a

DO: Pozastavenie výkonu športovej činnosti na 1ss nepodmienečne od 24.10.2016 RP: 10 €

 

U-52 DK predvoláva na svoje zasadnutie dňa 02.11.2016 o 15:30 ohľadom šetrenia udalosti po stretnutí 11.kola MO dospelí Čierna Voda – Čierny Brod

z Čiernej Vody: HU P.Forróa, K Zs.Varjúa

z Čierneho Brodu: K T.Zsuskovicsa

a delegované osoby stretnutia.

Účasť predvolaných je nutná.

DK žiada hore uvedené kluby o písomné vyjadrenie k udalostiam po stretnutí do 2.11.2016 do 12:00.

DK žiada videozáznam z predmetného stretnutia doručiť na ObFZ Galanta do 2.11.2016 do 12:00

 

U-45 DK uvoľňuje činnosť nasledovným klubom od 24.10.2016:

bezhotovostného styku: Dolná Streda, Matúškovo, Veľká Mača, Mostová, Veľké Úľany, Topoľnica, Čierny Brod, Šintava

 

Neplatiči : Galanta – Hody, Abrahám – Hoste, Čierna Voda, Váhovce

(splatnosť 17.10.2016), zastavená činnosť až do uhradenia splátky

 

U- 31 Bálint Serczel (Mostová) – DP čl. 41/1,2,3,4

DO: zmena trestu 2ss podmienečne od 19.10.2016 do 18.04.2017 RP= 50€

 

Najbližšie zasadnutie DK sa uskutoční 02.11.2016

 

Proti rozhodnutiam DK ObFZ Galanta uverejneným v tejto Úradnej správe (okrem rozhodnutí podľa DP čl. 37/10) sa možno odvolať v termíne do 7 kalendárnych dní odo dňa oznámenia rozhodnutia DK (DP čl. 84/1).

Share this Post!

Súvisiace články