Úradná správa č. 11

Úradná správa ObFZ Galanta – ŠTK č.11. 23.9.202

ŠTK upozorňuje FO, na nový manuál a usmernenie tréningového procesu, priateľských a súťažných stretnutí amatérskeho a mládežníckeho futbalu v nadväznosti na opatreni súvisiace so šírením ochorenia COVID – 19 vypracovaný TÚ SFZ v spolupráci s ORS SFZ. Každý klub Manuál obdržal mailom.

– dôrazne upozorňuje na povinnosť FO, na obnovenie konta v ISSF pre funkcionárov uvedených v Zápise o stretnutí, technického personálu a ich označení visačkami na lavičke náhradníkov. V opačnom prípade bude FO odstúpený na DK

– dôrazne upozorňuje FO ktoré majú v súťaži družstvo U 13 a U 11 na povinnosť domáceho družstva:

1.nominácia na stretnutie musí byť schválená pred stretnutím ( domáci aj hostia )

2. do 2 hodín po stretnutí musí byť priebežne uložený zápis o stretnutí ( uviesť strelcov gólov oboch družstiev, vyplniť všetky povinné položky) .

3. Konfrontácia je povinná a musí byť výsledok zaznamenaný v zápise o stretnutí.

– odstupuje na DK s návrhom pokuty 5 € za nedôsledné vytvorenie zápisu o stretnutí  v kategórii prípravka U 11  Mostová  13. kolo

– odstupuje na DK s návrhom pokuty 10 € za neskoré vytvorenie  zápisu o stretnutí   v kategórii prípravka U 11 H. Saliby  5. kolo

– odstupuje na DK s návrhom pokuty 10 € za neskoré vytvorenie  zápisu o stretnutí  v kategórii prípravka U 11 Jelka  5. kolo

– nariaďuje odohrať stretnutie P. Úľany- Košúty 11.kolo VI. liga dospelí dňa 16.10. ( sobota ) o 14:00

– nariaďuje odohrať stretnutie Abrahám Hoste – Jelka 6.kolo žiaci U 15 dňa 1.10. ( piatok ) o 16:30

– nariaďuje odohrať stretnutie Šoporňa – Matúškovo 6.kolo žiaci U 15 dňa 1.10. ( piatok ) o 16:30

– nariaďuje odohrať stretnutie Pata – Dolné Saliby 9.kolo prípravka U 11 dňa 16.10. ( streda ) o 13:30

– nariaďuje odohrať stretnutie Pata – Šoporňa 11.kolo prípravka U 11 dňa 30.10. ( sobota ) o 13:30

Proti rozhodnutiam uverejneným v tejto Úradnej správe sa možno odvolať v termíne do 7 dní od uverejnenia Úradnej správy.

Share this Post!

Post by Milan Horňáček

0915 633 788

Súvisiace články