Uznesenie VV č. 16 zo dňa 30.11.2023

Uznesenie č. 16. zo zasadnutia Výkonného výboru ObFZ Galanta zo dňa 30.10.2023 V Galante  30.10.2023 Mgr. Ervín Kiss                                                                                            predseda ObFZ […]

Showing 1 to 6 of 22 results