Úradná správa R a DS č.15

 

  • Rozhodcovia sú povinní skontrolovať pred stretnutím čísla hráčov, aby na stretnutie nastúpili hráči so správnymi číslami podľa Zápisu o stretnutí
  • KR a D po vzhliadnutí videozáznamu zo stretnutia VI.ligy dosp. Č.Brod – V.Úľany vyhodnotila sťažnosť V.Úľan na výkon R ako neopodstatnenú
  • KR a D po správe DS a vzhliadnutí videozáznamu zo stretnutia VI.ligy dosp. Sládkovičovo – Tomášikovo zastavuje delegovanie rozhodcovi Královičovi na 1 majstr.kolo
  • Pozastavená delegácia na 1 majstr.kolo za neskoré ospravedlnenie: Salát, Kubík
  • Ospravedlnení R na sobotu 09.11.2019: Flaskár, Kubovič, Jeremias, Sarközi, Mrllák, Flaska na nedeľu 10.11.2019 Kubovič, Jeremias Flaska

 

Share this Post!

Post by PhDr. Zsolt Fehér

0904 698 690

Súvisiace články