Uradna sprava DK c.1

OZNAMY:

U-1 DK na základe rozhodnutia VV ObFZ Galanta o ukončení futbalových súťaží pre ochorenie COVID-19 s poukazom na čl. 14/1 Stanov SFZ rozhodla, že všetky disciplinárne sankcie pozastavenia výkonu športu a funkcie uložené v súťažnom ročníku 2019/2020 podľa DP čl. 37/3,5,6 a disciplinárne sankcie pozastavenia výkonu športu alebo funkcie do 4 s. s. N a 4 týždňov N, ktoré doposiaľ neboli vykonané, sa RUŠIA. Ostatné disciplinárne sankcie, ktoré doposiaľ neboli vykonané, sa prenášajú do nového súťažného ročníka 2020/2021. Disciplinárne sankcie uložené na časové obdobie na viac ako 4 s. s. N a 4 týždne N, ktoré doposiaľ neboli vykonané, sa od posledného súťažného kola prerušujú a začínajú plynúť od začiatku súťažného ročníka 2020/2021. 

Najbližšie zasadnutie DK sa uskutočňuje dňa 05.08.2020

Odvolanie proti rozhodnutiam DK ObFZ Galanta uverejneným v tejto Úradnej správe (okrem rozhodnutí podľa DP čl. 37/3,5,8) sa podáva na DK ObFZ Galanta v lehote do 7 kalendárnych dní odo dňa oznámenia rozhodnutia DK (DP čl. 84/2).

Share this Post!

Post by Slavomír Matejčík

0910 954 323

Súvisiace články