Úradná správa č.25

Úradná správa  ObFZ   Galanta  – ŠTK č. 25.  8.2. 2018. – dôrazne upozorňuje všetkých funkcionárov FO  o dôkladnú kontrolu platnosti Registračných preukazov. V prípade, že RP stratil platnosť, je potrebné si požiadať cez elektronickú podateľňu v ISSF systéme o nový Registračný [...]

Showing all 2 results