Vážení športoví priatelia

Nominovaný hráči na zraz „ Výber ObFZ Galanta, ktorý sa uskutoční dňa 13.10.2016 o 17:30 hod. na štadióne FC Galanta:

Každý hráč si prinesie športovú výstroj, kopačky na umelú trávu. 

 

D. Saliby : Marián Valenský, Dávid Bende, Dávid Mészaros, Szilárd Halák

 

Váhovce : Milan Balog, Peter Štyvár, Michal Filo, Jozef Šercel.

 

Šoporňa : Matúš Haberland, Denis Herák, Pavol Dorušinec, Filip Krajča.

 

Pata : Vojtech Pilo, Andrej Vaško, Tomáš Pilo, Tomáš Dvorský.

 

H. Saliby : Martin Bobor.

 

Šintava : Lukáš Poništ, Jozef Javor, Lukáš Vaško.

 

Mostová : Nikol Mészáros, Patrik Lošonský.

 

Košúty : Miroslav Trnkóczi, Márk Mészáros.

 

Sládkovičovo : Artúr Krull, Marián Dudáš, Gabriel Kováč.

 

V. Mača : Peter Kosnáč, Dávid Szőke.

 

Matúškovo : Michal Stanga.

 

Č. Brod : Tibor Zsuskovics, Adrián Kutrucz, Dávid Prágai.

 

Tomášikovo : Martin Schmidt, Bálint Tóth, Erik Varga. 

 

 

Sekretariát ObFZ Galanta oznamuje širokej verejnosti že telefón pod číslom   031/780 69 13 je zrušený. V prípade potreby treba použiť 0905 734 510

 

 

Sekretariát oznamuje všetkým FO že RS 2016/2017 si môžu vyzdvihnúť na sekretariáte v úradných hodinách.

 

Výkonný výbor Slovenského futbalového zväzu schválil na svojom zasadnutí dňa 6. 7. 2016 návrh úpravy RaPP čl. 19 ods. 2 Registračné obdobie. V zmysle schváleného návrhu sa registračné obdobia upravujú nasledovne:

a) od 1. 7. do 31. 8. kalendárneho roka (letné registračné obdobie bez obmedzenia),

b) od 1. 7. do 30. 9. kalendárneho roka (letné registračné obdobie s obmedzením);

c) od 1. 1. do 15. 3. kalendárneho roka (zimné registračné obdobie bez obmedzenia);

d) od 1. 1. do 30. 3. kalendárneho roka (zimné registračné obdobie s obmedzením).

Výklad pojmu registračné obdobie bez obmedzenia“: v tomto období je možné zmeniť klubovú príslušnosť hráča bez súhlasu materského klubu podľa článku 18 ods. 11, t. j. nevyžaduje sa súhlas materského klubu, avšak materský klub má nárok na odstupné, ktoré je povinný uhradiť nový klub podľa článku 37, pokiaľ sa materský a nový klub nedohodnú inak.

Výklad pojmu registračné obdobie s obmedzením“: v tomto období je možné zmeniť klubovú príslušnosť hráča len so súhlasom materského klubu a takýto transfer je platný do 30. 6. príslušného roka (t. j. vyžaduje sa súhlas nového klubu, hráča a materského klubu). Po uplynutí termínu (30. 6.) je hráč automaticky preregistrovaný späť do klubu, z ktorého prestupoval. Takýto prestup je možné ukončiť aj pred uplynutím uvedeného termínu (30. 6.) v zimnom registračnom období, so súhlasom oboch klubov a hráča.

Transfery zo zahraničia smerom do SFZ sa realizujú v registračných obdobiach bez obmedzenia.

Na základe často kladených otázok upozorňujeme na mechanizmus vyplácania odstupného, článok 37, odsek 2, kedy sa prihliada vek hráča, ktorý dosiahne v sezóne počas ktorej prestupuje (nie podľa veku v čase ohlásenia transferu)

 

 
 

Tieto stránky vytvoril a dopĺňa Oblastný futbalový zväz Galanta.

internetový partner: www.itstudio.sk